Det krangles om penger både på TBM-kontrakten og på delprosjekt Ski. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Flere Follobane-problemer i emning - krangler om store beløp på to delprosjekter

Det krangles om penger på både TBM-kontrakten og på delprosjekt Ski på Follobanen. Pengekrangelen på TBM-en alene skal dreie seg om milliardbeløp, men Bane NOR forsikrer om at det er tatt høyde for usikkerheter og tvister i forslaget til økt kostnadsramme.

Per David Borenstein er prosjektdirektør i Bane NOR. Arkivfoto: Madeleine Bergheim

Torsdag varslet Bane NOR at de trenger ett år ekstra på seg og ytterligere 2,2 milliarder kroner for å komme i mål med Follobanen.

Det betyr at en åpning ikke er aktuelt før desember 2022, og at den totale kostnadsrammen økes med 7,7 prosent, fra 28,5 milliarder til 30,7 milliarder.

Bane NOR viser til at kostnadene forbundet med å heve to Condotte-kontrakter beløper seg til rundt 1,6 milliarder kroner.

Dårlige grunnforhold og kvikkleire får skyld for de resterende 600 millionene av totalsummen på 2,2 milliarder kroner.

Bane NOR understreker at det er tatt hensyn til alle usikkerheter i prosjektet, herunder tvister, i forslaget til økt kostnadsramme.

TBM-megling pågår

Pågående uenigheter rundt flere av Follobane-kontraktene dreier seg om beløp som etter det Byggeindustrien erfarer er langt høyere enn de 600 millionene Bane NOR ber om utover «Condotte-pengene».

For en uke side skrev Byggeindustrien at Bane NOR og entreprenør Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) ikke er i mål med meglingen rundt grunnforholdene på TBM-kontrakten på Follobaneprosjektet.

Her skal krangelen, etter det Byggeindustrien erfarer, dreie seg om et milliardbeløp. Meglingen har pågått siden i fjor høst.

Krangler om grunnforhold i Ski

Men dette er ikke den eneste kontrakten på Follobane-prosjektet der det krangles om penger.

Under pressekonferansen torsdag, fikk Byggeindustrien bekreftet av Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein at det også er uenigheter mellom Bane NOR og den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain SA (OHL) på delprosjekt Ski.

OHL har er en kontrakt til rundt 2,5 milliarder og omfatter et anleggsområde med geografisk utstrekning på 3,5 kilometer fra der Follobanens tunnelløp munner ut nord for Ski, og til hensettingsområdet for tog like sør for Ski stasjon.

Her ligger man på etterskudd på grunn av kvikkleire og dårlige grunnforhold.

– Det er riktig at det pågår kommersielle diskusjoner mellom OHL og Bane NOR, men det er viktig å understreke at dette per nå ikke er en tvist. Slike diskusjoner vil det nesten uansett være mellom en byggherre og en entreprenør underveis i et prosjekt som dette, sier Borenstein til Byggeindustrien.

Vil unngå rettssak

Han sier de har som formål å løse floken med OHL før den ender opp i rettsapparatet

– Vi ønsker naturligvis å unngå rettssaker. Men generelt synes jeg konfliktnivået i anleggsbransjen er veldig høyt, sier han.

– Hva er dere uenige med OHL om på Ski-kontrakten?

– Det pågår diskusjoner knyttet til grunnforholdene. Det har tatt lengre tid å utføre arbeidet enn forutsatt, og så er det diskusjoner som pågår rundt dette, sier Borenstein som ikke vil si noe om beløpene det krangles om.

Milliardbeløp

Når det gjelder meglingen på TBM-kontrakten, så opplyste kilder i forrige uke til Byggeindustrien at uenighetene her skal dreie seg om milliardbeløp.

Bakgrunnen er kostbare injiseringsarbeider som har vært nødvendig for å demme opp for vanninntregning i tunnelen.

– Vi har hatt utfordringer med at vannmengdene i tunnelen har vært større enn det man forutså i forkant, sier Borenstein og forklarer:

– Diskusjonene som pågår nå handler om hvorvidt det er vesentlig annerledes grunnforhold enn det man kunne forutse før man startet jobben. Der er vi uenige. Dette er en kommersiell diskusjon som begge parter håper vi kan komme frem til en god løsning på, sier Borenstein.

– Injeksjonsarbeider er svært kostbart, og kilder har opplyst til Byggeindustrien at uenigheten dreier seg om i underkant av to milliarder kroner. Kan du bekrefte det?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere summer utover at det er uenighet om kompensasjonen rundt dette forholdet, sier Borenstein.

Det har ikke lykkes Byggeindustrien å komme i kontakt med OHL fredag, mens AGJV ikke ønsker å uttale seg. De viser til Bane NOR for all kommunikasjon rundt prosjektet.