Administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmeglere. Foto: Garanti Eiendomsmeglere

- Troen på boligmarkedet er tilbake

Fire av ti personer forventer, ifølge en ny undersøkelse, at prisene på boligeiendom vil øke de neste 12 månedene.

Det skriver Garanti Eiendomsmegling i en pressemelding tirsdag.

Tallet er, ifølge eiendomsmegleren, nesten dobbelt så mange som i tilsvarende undersøkelse for et halvt år siden.

41 prosent av den norske befolkningen over 18 år forventer at boligprisene vil øke de neste 12 månedene, sier undersøkelsen.

Nesten dobling

I en tilsvarende undersøkelse fra et halvt år siden skal 23 prosent ha oppgitt det samme, og for ett år siden var andelen 54 prosent. 11 prosent tror på boligprisfall, og dette er en nedgang fra 35 prosent for et halvt år siden, og omtrent like mange som på samme tidspunkt i fjor. 37 prosent tror på uendrede priser, heter det i pressemeldingen.

– Undersøkelsen viser at nordmenn har fått tilbake troen på boligmarkedet. Etter en turbulent høst i boligmarkedet i fjor ser vi nå en økende optimisme blant folk. Boligprisutviklingen så langt i år har også vist at alle bekymringsmeldingene om et boligmarked på kanten av stupet har vært sterkt overdrevet, sier Stein Drogseth, administrerende direktør i Garanti Eiendomsmegling.

Mest i nord

Det er i Nord-Norge at forventningene til boligprisvekst er sterkest. I den nordligste landsdelen forventer 47 prosent at boligprisene vil stige. Sørlandet er landsdelen hvor færrest forventer boligprisvekst, med en andel på 28 prosent. I Oslo er forventningene til boligprisene omtrent som i hele landet sett under ett. 42 prosent i hovedstanden forventer økte priser om 12 måneder.

– Boligprisutviklingen i Nord-Norge har vært sterk den siste tiden, og undersøkelsen viser at befolkningen i nord har tro på en fortsatt positiv utvikling i markedet. På Sørlandet er forventningene noe mer forsiktige, sier Drogseth.

De yngste forventer i noe større grad boligprisvekst enn de som er eldre. 45 prosent blant de under 30 år forventer boligprisvekst, mens andelen blant de som er 50 år eller eldre er på 38 prosent.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion i juni 2014 blant et tilfeldig utvalg av 1.000 nordmenn.