Foto: Sindre Sverdrup Strand

Sanner: - Enklere, raskere og rimeligere å bygge boliger

Det er viktig med gode boliger og at flere kan eie sin egen bolig. Derfor fornyer regjeringen bolig- og bygningspolitikken.

Å bo trygt og godt er grunnleggende for et godt liv, og selveierkulturen er sterk i Norge. Derfor bærer mange av oss tidlig i voksenlivet på en drøm om å eie vårt eget hjem.

Heldigvis fungerer boligmarkedet i Norge i all hovedsak godt. Men det bygges for lite og for sakte. Derfor sliter enkelte med å komme inn på boligmarkedet og boligprisene kan bli for høye hvis vi ikke tar grep.

Denne regjeringen har satt oss fore å fornye, forenkle og forbedre bygge- og boligpolitikken for å gjøre det enklere, raskere og rimeligere å bygge boliger.

Ja-lov

Jeg ønsker at plan- og bygningsloven skal være en ja- lov. Nå blir loven enklere å forholde seg til for innbyggere og næringsliv. For eksempel fritar vi flere bygg blant annet garasjer og uthus på inntil 50 kvadratmeter, fra søknadsplikt, så både innbyggere og kommunene kan bruke tiden på viktigere ting enn byggesøknader. Du slipper også å søke for å sette opp en liten veranda eller sykkelbod. Vi myker også opp plan-delen av loven.

De fleste av oss har et godt forhold til naboen, og naboloven regulerer dette hvis forholdet ikke er så godt. I dag er det allikevel mange omkamper i byggesaker, noe som forsinker byggeprosessene. Derfor fjerner vi nå muligheten for naboklager på forhold som er avgjort tidligere i byggesaken.

Raskere og mer lokal tilpasning

Fjerning av søknadsplikt og færre omkamper gir raskere bygging. I tillegg skjerper vi tidsfristene for behandlingen av byggesaker, slik at kommunen må behandle saken innen tre uker. Og hvis de ikke overholder fristen kan man regne tillatelsene som gitt.

Ulike myndigheter kan fremme innsigelser i byggesaker, for å ivareta viktige hensyn. Dette er et viktig verktøy, men det gir store forsinkelser og må brukes med varsomhet. Derfor har vi strammet inn praksis og blant annet bedt fylkesmennene kun fremme innsigelser når viktige nasjonale eller regionale hensyn må ivaretas.

Lokalt kjenner dere både behov for bygg og hva slags lokalsamfunn dere ønsker. Nå blir det lagt mer vekt på det lokale selvstyret i utbyggingssaker og innsigelser. Jeg har bedt fylkesmennene legge vekt på lokale synspunkt, og i departementet vinner det lokale selvstyret frem i flertallet av sakene. Det gir mer boligbygging og utvikling av gode lokalsamfunn.

Bedre boliger

Vi er også i gang med å forenkle og forbedre den byggtekniske forskriften. Vi vil gi boligbyggere større fleksibilitet ved utforming av boliger.

Prinsippet om tilgjengelighet ligger fast, men vi foreslår å lempe noe på kravene. Slik får vi utnyttet arealet i mindre boliger bedre.

Siden oktober har vi forenklet bygningsdelen av byggeloven, foreslått forbedringer i plan-delen, sendt ut forslag til forenkling av tekniske forskrifter og skjerpet inn på bruken av innsigelser. Vi er i gang med å gjøre det raskere og enklere å bygge boliger, så flere kan få muligheten til å eie sitt eget hjem. Dette er bare begynnelsen.