Eiendom Norge tror på boligprisvekst

Eiendom Norge tror på en vekst i boligprisene på 2 prosent i år. Høsten ligger an til å bli normal, med en utflating av prisnivået.

– Vi må bare innrømme at vi bommet da vi lagde prognosene for inneværende år, sier styreleder Leif J. Laugen i Eiendom Norge.

Den opprinnelige prognosen var en prisnedgang på 1 til 3 prosent sammenlignet med fjoråret. Men spesielt første kvartal utviklet seg langt bedre enn ventet, og fra nyttår har prisene steget med i underkant av 6 prosent. Ny prognose er derfor en gjennomsnittspris i 2014 som ligger 2 prosent over snittet fra året før.

Laugen peker spesielt på en liberalisering av utlånsmarkedet som årsak til den sterke prisutviklingen.

– Bankene har fått mulighet til å utøve det skjønnet de ønsker, sier Laugen til NTB.

Marked i balanse

Fra mai til juni gikk boligprisene i Norge ned med 0,5 prosent, men det normale for denne måneden er en prisnedgang på rundt 1 prosent, viser tallene fra Eiendom Norge.

Fra juni i fjor til juni i år har prisene steget 1,1 prosent.

– Vi har et velfungerende boligmarked i god balanse. Etter at prisene steg en del i første kvartal, har prisutviklingen flatet ut i andre kvartal. Vi forventer at utflatingen fortsetter ut året, noe som vil være en sunn utvikling, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

– Boligmarkedet er på skinner i forhold til en normal utvikling, fastslår han.

Det er imidlertid store regionale forskjeller, og spesielt Stavanger og Sandnes sakker akterut. Størst har prisveksten vært i Tromsø, med en oppgang på 10,5 prosent i løpet av de siste tolv månene.

Høy aktivitet

I juni ble det solgt 9.040 bruktboliger. Det er 0,8 prosent flere enn i juni i fjor. Hittil i år har det blitt solgt 44.666 boliger, en oppgang på 1,9 prosent fra første halvår i fjor.

Dreyer betegner aktiviteten i boligmarkedet som høy.

– Det er blitt solgt mange boliger i juni, og samlet for første halvår er det kun én gang tidligere blitt solgt flere boliger enn i 2014. Vi ser også at salgstiden går ned, og tilbudssiden med boliger til salgs har normalisert seg. Boligmarkedet fungerer godt de fleste stedene i landet, sier Dreyer.

I gjennomsnitt tok det 33 dager å selge en bolig på Finn.no i juni, en nedgang på tre dager fra mai. I juni i fjor tok det i snitt 26 dager å selge en bolig.