Trond Tørdal (f.v.), Robert Malmberg og Øyvind Emblem har vekstambisjoner for konsernet.

Telefonnummer ble starten på nytt milliardkonsern

Håndverksgruppen AS har nå etablert seg som et nytt milliardselskap i den norske byggenæringen. Med mål om å bli Norges ledende konsern innen overflater skal de ta en stor bit av markedet. Tidligere Ramirent-topp Øyvind Emblem er nå hentet inn til å styre storsatsingen, som i sin tid startet med et telefonnummer.

Håndverksgruppen

Gruppens egeneide bedrifter har cirka 1,1 milliarder kroner i omsetning og sysselsetter cirka 1.000 årsverk.

I 2012 sikret Robert Malmberg i Regnbuen AS seg telefonnummeret 800MALER. Det markerte på mange måter startskuddet for det som nå er Håndverksgruppen. Fra tankene til Malmberg om å kunne jobbe bedre sammen i et fellesskap til å bli et storkonsern har det gått rimelig raskt, men initiativtakerne har hele veien hatt sterkt fokus på at de skal beholde det nære og personlige, og ikke minst et tett samhold mellom bedriftene som inngår i satsingen. Det har også vært viktig for selskapene at de ulike virksomhetene skal beholde sine firmanavn, og samtidig som man tilhører en større felles enhet, skal kunne bygge videre på sin lokale identitet og kjennskap i markedet.

Ny hovedeier
Med FSN Capital V som aktiv hovedeier etablererte Håndverksgruppen seg med 30 bedrifter innen maling, gulvlegging, mur og flis i juli 2020.

Øyvind Emblem er nå på plass til å styre satsingen på vegne av eierne, og de aller fleste bitene begynner å falle på plass for å kunne bygge opp den nye giganten. Målet er intet mindre enn å endre markedet innen denne typen tjenester. Med FSN Capital V i ryggen mener grupperingen nå å ha både økonomiske muskler og den faglige bakgrunnen til å løfte satsingen videre fremover.

– Om noen få år vil vi det bli store endringer i vår del av verdikjeden. Det vil bli andre måter å jobbe på, og en stor aktør som kan levere en totalpakke vil kunne ha store muligheter. Vi skal være markedsledende innen dette segmentet, sier Trond Tørdal, eier av Bodø-virksomheten Arvid Bendixen AS, som inngår i satsingen. Han har også en sentral rolle i oppbyggingen av konsernet, og jobber nå blant annet aktivt med å vurdere nye selskaper som skal inn i gruppen.

– Dette skal være med på å endre hvordan denne næringen jobber i Norge, og vi vil gi både offentlige aktører og entreprenører et tilbud de ikke har hatt før. Vi kommer hovedsakelig til å fokusere mot den profesjonelle delen av markedet, og ha både store og mellomstore entreprenører, samt byggmestere og øvrige byggherrer på kundelisten. Dessuten har forsikringsselskaper alltid vært en viktig del av vår totale portefølje, og det kommer det også til å være fremover, sier Tørdal.

Ble etablert i sommer
Det var i sommer FSN Capital V kom inn som aktiv hovedeier, og man formelt kunne etablere det som i dag er Håndverksgruppen. De nye eierne har understreket at de ønsker å videreutvikle Håndverksgruppen sin posisjon, både gjennom organisk vekst og gjennom å inkludere nye selskaper. Dette vil gjelde selskaper innenfor eksisterende kjernevirksomhet, samt murmesterbedrifter.

– Vi har vært i tett dialog med Håndverksgruppen det siste året og har latt oss imponere over medlemmenes ambisjon og felles ønske om å skape noe nytt i bransjen. De har lojale ansatte og svært fornøyde kunder, mye takket være stor faglig dyktighet og sterkt kundefokus. Vi gleder oss til å jobbe sammen for å videreutvikle en desentralisert struktur, uttalte Erik Nelson, partner i FSN Capital Partners som har vært rådgiver for FSN Capital V, i forbindelse med oppkjøpet.

Da FSN Capital kom inn på eiersiden var det 30 lokaleide virksomheter som solgte store deler av livsverket sitt inn i et nytt konsern, med et ønske om å være med å bygge opp noe nytt og større. Nå er det allerede blitt 33 virksomheter med i konsernet, og de skal bli flere.

– Vi har helt klart en vekstambisjon, men vi skal vokse riktig. For oss er kulturen i de enkelte selskapene meget viktig. De må passe inn hos oss og måten vi arbeider på. Får vi med oss de riktige folkene og de rette selskapene, kan det bli flere oppkjøp i tiden fremover. Det er flere steder hvor vi fortsatt har mulighet for å komplementere driften. Vi er til stede fra Lindesnes i sør til Svalbard i nord, men har plass til flere. I tillegg har vi selvsagt ambisjoner om å vokse videre organisk, påpeker Emblem.

Han sier de har hatt en god oppstart siden etableringen i sommer, og at 2020 tegner til å bli et bra år.

– Vi har holdt bra fart gjennom hele koronapandemien, og ser lyst på 2021, legger Emblem til.

Emblem og eierne har nå snart fått hele ledelsen på plass, men det gjenstår fortsatt noen signeringer.

– Vi skal ikke etablere en tung konsernledelse, men fortsatt være lettbeint og bygge opp under at det er ute i de enkelte bedriftene verdiskapningen skjer. Vi skal være en god støtte fra hovedkontoret, og styrke arbeidet som skjer ute i selskapene, legger Emblem til.

Han tok til i stilingen 1. november, etter å ha sittet de siste årene som leder av utleieselskapet Ramirent.

– Jeg har hentet mye nyttig erfaring herfra som vil komme til nytte i jobben i Håndverksgruppen. Ikke minst at det er store endringer på gang i måten vi arbeider på, og her skal vi ta en lederrolle. Det har utvilsomt vært mangel på et selskap av denne typen og en slik størrelse innen disse fagene i Norge, mener Emblem.

Forsikringsselskaper
En viktig del av arbeidet med å bygge opp virksomhetene gjennom flere år, er avtaler de har inn mot forsikringsbransjen.

– Vi har en rekke rammeavtaler med forsikringsselskaper, noe som har vært viktig for selskapene våre. Dette vil også bli viktig for oss fremover, og er noe som er en god i indikasjon på seriøsiteten til virksomhetene som inngår i samarbeidet og det vi står for. Vi har en stor stolthet i arbeidet vi utfører. Denne kulturen er også noe som gjennomsyrer hele konsernet, og er noe vi ønsker å ta vare på og som vil bli en viktig del av satsingen også fremover, sier Robert Malmberg.

Telefonnummer
Det var også Malmberg som startet det hele, med et telefonnummer, i 2012. Han har opp gjennom årene ledet og bygget opp selskapet Regnbuen AS.

– Jeg ble tidlig med i ulike verv i ulike laug, og ble da godt kjent med mange personer rundt om i tilsvarende virksomheter. Jeg hadde en del tanker om å gå sammen i en eller annen større enhet, og tok direkte kontakt med elleve selskaper for å lufte tankene tilbake i 2012. Det ble flere møter hvor vi satt og snakket sammen. Samtidig tok jeg initiativet til å kjøpe telefonnummeret 800MALER, som kunne komme godt til nytte på den tiden. Etter dette fant vi en fells løsning på hvordan vi ville satse videre. Tanken var at vi skulle prøve å få flere nasjonale og regionale rammeavtaler med kjøpesenter, store utbyggere og kom ganske tidlig inn på forsikringssiden gjennom IF. Dette lyktes vi med, og hovedsatsingen skulle skje gjennom områdene maling, gulv og flis. Etter dette vokste samarbeidssatsingen raskt, forteller Malmberg.

Han peker på et veldig godt samhold innad i kjedesamarbeidet som ble etablert.

– Her kunne vi gå sammen om innkjøp og sikre flere felles rammeavtaler. Vi var hele tiden opptatt av å plukke flinke selskaper, og det var veldig mange som ville bli med her. Alle som ble kontaktet sa ja, sier Malmberg. I løpet av ett til to år talte de 30 bedrifter i satsingen. I tillegg ble det ansatt en person som skulle ta seg av de administrative oppgavene for fellesskapet.

Tørdal kom også tidlig med i satsingen.

– Jeg så potensialet i å jobbe sammen med andre, og hvor store muligheter det lå og ventet rundt om i landet. Så når dette initiativet kom, skjønte jeg raskt at dette var riktig å bli med på. Dette var bedrifter som var spredd rundt om i markedet, og dermed ikke var konkurrenter, sier Tørdal.

Etter hvert utviklet kjedekontoret seg til å ha fem ansatte.

– Veksten i samarbeidet gjorde at det vokste frem en tanke blant medlemmene om å gjøre noe mer enn bare å være en kjede. Flere ønsket en sterkere tilknytning mellom bedriftene. Det jobbet vi med i et par år. Vi fikk relativt raskt god respons på at man kunne etablere en mer formalisert samarbeidskonstellasjon gjennom opprettelsen av Håndverksgruppen. Dette arbeidet startet formelt i 2015. I starten var det få som var interesserte i å selge bedriften sin, så vi måtte få med oss en investor om vi skulle få dette til å bli en størrelse å satse på, forteller Malmberg.

Da satte Håndverksgruppen ned en styringsgruppe rundt dette konseptet. De hadde flere investorer som var interesserte i å satse på initiativet.

– Men vi landet på å inngå et partnerskap med FSN. Både fordi de kom med en fornuftig løsning, men også på grunn av menneskene bak, som er like viktig for oss. De var opptatt av faget og at vi fikk mulighet til å utvikle oss på en god måte, også med tanke på bærekraft og miljø. De hadde mange av de samme verdiene som vi har, sier Malmberg.

De ble enige med FSN om at avtalen skulle signeres 12. mars 2020 klokken 09.

– Den dagen ble verden brått litt annerledes, og pauseknappen ble trykket inn, i full enighet mellom partene. Vi jobbet videre med oppkjøpet sammen de neste månedene, og 4. juli ble den endelige avtalen signert og vi ble slått sammen til ett konsern med FSN som hovedeier, forteller Tørdal.

Dette ble også starten på en stor satsing inn mot det norske markedet. Bedriftene i det nye konsernet har siden 2017 hatt en årlig vekst på 16 prosent. Planen er at dette vekstmålet skal fortsette også inn i 2021.