Regionsjef for Sørlandet i EBA, Petter Blomkvist.Næringspolitisk direktør i BNL, Audun Lågøyr holdt ett av de mange innleggene om seriøsitet i den sørlige byggebransjen i Norge.Styreleder Gunnar Thompson i EBA Sørlandet.Nestleder Helge Haukeland i Norsk Arbeidsmandsforbund.Regionsjef Gunnar Slotta i NELFO Sørlandet.Regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet.Leder av økoteamet i Agder Politidistrikt, John Repstad.Kurt Osestad i økoteamet i Agder Politidistrikt.Regiondirektør Nina Schanke Funnemark i Skatt Sør om Skatteetatens rolle i arbeidet mot økonomisk kriminalitet.Ingvald Grønningsæter i Kristiansand kommune om å begrense ledd under hovedentreprenør.Kontorleder Camilla Espedalen i Norconsult tok for seg SHA.

- Svart arbeid for mange milliarder i Agder

Rundt 100 stykker deltok da EBA Sørlandet inviterte til seriøsitetskonferanse tirsdag.

Ingen deler av landet er skjermet for arbeidskriminaliteten man nå får stadig bedre kjennskap til i den norske byggebransjen.

Regionsjef for Sørlandet i EBA, Petter Blomkvist forteller overfor Byggeindustrien at man opplever en frykt for at kriminelle aktører gjør seg stadig gjeldende i byggebransjen på Sørlandet.

– Anslaget for svart arbeid i Agder ligger nå mellom 8 og 24 milliarder kroner i året, sier han alvorlig.

Ber om hjelp

– Dagens konferanse er for å diskutere problemet og prøve å finne virkemidler, men det er også et rop om hjelp, sier han.

Styreleder i EBA Sørlandet, Gunnar Thompson, konkretiserte byggebransjens behov for hjelp da han inntok talerstolen tirsdag, og trakk blant annet frem behovet for flere og strengere kontroller av norske byggeplasser.

BNL lanserte fredag sin rapport om hvordan Norge kan legge til rette for en mer seriøs byggebransje, og næringspolitisk direktør Audun Lågøyr i BNL benyttet anledningen til å trekke frem deler av denne rapporten for forsamlingen.

Mange innspill

Politiet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Kristiansand kommune var bare noen av instansene som også var til stede med sine observasjoner fra byggebransjen på Sørlandet.

Les om de useriøse aktørene og litt om hva som gjøres i neste papirutgave av Byggeindustrien.

Tegn abonnement her.