BNL: - Forenklingsutvalget på ville veier

Forenklingsutvalget har lagt frem sitt forslag til forenklinger av regelverket for offentlige anskaffelser.

- Forslaget bærer preg av et ensidig fokus på å slette mest mulig tekst - i den tro at det vil bli enklere. BNL mener at det viktigste er å ha klare og tydelige regler. Vi trenger et anskaffelsesregime som også ivaretar andre viktige samfunnsmessige hensyn, sier Jon Sandnes.

Etter første gjennomlesning mener BNL at forenklingsutvalget er på ville veier.

- Jeg er sjokkert over at et ekspertutvalg kan få seg til å foreslå at det offentlige ikke skal etterspørre viktige hensyn som miljø, HMS og seriøse bedrifter, men kun fokusere på økonomi og pris.

Det offentlige bestiller ca. 40 prosent av det byggenæringen leverer hvert år.

- Offentlige anskaffelser bidrar i stor grad til å forme hva slags næring vi skal ha. Forslagene fra flertallet i utvalget vil definitivt bidra til å skape større spillerom for både kriminelle og useriøse aktører.

Det siste året har det vært stort fokus på arbeidsmarkedskriminalitet i byggenæringen og BNL har lenge stått fremst i kampen for en seriøs byggenæring.

- Forslaget sparker også bort grunnen under de politiske målsettinger om bærekraftig utvikling og livsløpsbetraktninger, sier Sandnes.

I følge NHD så kaster det offentlige bort opptil 45 milliarder kr på grunn av feilslåtte innkjøp av varer og tjenester.

- Konsekvensene av det utvalget foreslår, gjør at det er vanskelig å tro at disse summene vil bli lavere. Utvalgets forslag vil føre til større uforutsigbarhet, dårligere etterprøvbarhet og flere klagesaker, avslutter Sandnes.