Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. Foto: Bravida

Sterk vekst for Bravida

Bravidas første kvartalsrapport for 2019 viser sterk vekst, et stabilt resultat og en rekordhøy ordrereserve.

Det skriver Bravida i en pressemelding tirsdag.

– I første kvartal 2019 leverte Bravida en sterk vekst og et stabilt resultat. Ordrereserven er på rekordnivå, og kontantstrømmen de siste 12 månedene ligger godt over vårt finansielle mål. Prioriterte målsetninger for Bravida er å vokse innenfor service, og være markedsledende på de stedene vi befinner oss. I løpet av årets begynnelse har servicevirksomheten fortsatt å vokse og ti oppkjøp som styrker vår lokale markedsposisjon har blitt gjennomført, sier konsernsjef Mattias Johansson i pressemeldingen.

– Vi er svært fornøyde med at omsetningen øker og også at ordrereserven fylles opp med gode prosjekter, kommenterer Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

– Det er også gledelig at vi har en fin utvikling i vår servicevirksomhet. På den annen side er det selvfølgelig svært skuffende at vi må nedjustere prognosene på to store rehabiliteringsprosjekter i rørvirksomheten i det tidligere Oras, noe som preger kvartalet, legger han til i pressemeldingen.

Nettoomsetningen for Bravida Norge økte med 15 prosent og utgjorde 1.256 millioner svenske kroner, mot 1.097 millioner i samme kvartal i fjor. Veksten kan, ifølge meldingen, forklares med god aktivitet innen både service og installasjon. Valutakursendringer har hatt en positiv innvirkning på nettoomsetningen med tre prosent.

Driftsresultat (EBITA) minsket med 25 prosent, og utgjorde 44 millioner svenske kroner, mot 59 millioner i samme periode i fjor, hvilket innebar en svekket EBITA-margin på 3,5, ned fra 5,4, prosent. Det forverrede resultatet forklares hovedsakelig med nedskrivninger i to store prosjekter som var inkludert i ordrebeholdningen ved oppkjøpet av Oras. Disse prosjektene vil bli avsluttet i andre kvartal 2019, skriver Bravida.

Bravida Norges ordreinngang økte med 26 prosent til 1.680 millioner svenske kroner, opp fra 1.337 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var to prosent lavere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og utgjorde 2.976 millioner svenske kroner, ned fra 3.044 millioner svenske kroner i samme kvartal 2018. I løpet av kvartalet økte ordrereserven med 424 millioner svenske kroner, heter det i pressemeldingen.