Statsbygg vil bekjempe trakassering med ny holdningskampanje.

Statsbygg tar grep etter at to unge kvinner meldte ifra om seksuell trakassering

Etter at to unge kvinner meldte ifra om uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen har Statsbygg startet opp en ny holdningskampanje med fokus på likeverd og trygghet.

- Det har kommet inn noen anonyme meldinger om utfordringer hos oss, både når det gjelder ordbruk, kroppsspråk og skriving på do-veggene. Særlig de yngste kvinnene på byggeplassen synes det er ubehagelig, sier Hedvig Langballe Hasund i Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN).

Hun tok før jul initiativ til en holdningskampanje for likeverd og trygghet etter at to unge kvinner på byggeplassen, uavhengig av hverandre, meldte ifra om uønskede seksuelle kommentarer.

Hedvig Langballe Hasund. Foto: Statsbygg

- Byggeplassene våre har en svært variert sammensetning av kulturer og sedvaner. Derfor må det være vårt felles ansvar å demonstrere en klar og tydelig holdning til forventet oppførsel. Samtidig er det viktig at det ikke blir et ensidig fokus på bare kvinner og seksuell trakassering, for det kan fort virke mot sin hensikt, sier Hasund.

- Dette handler ikke bare om kvinner, men om likeverd og hvordan vi snakker sammen. Det er mange som kan oppleve uønskede kommentarer, for eksempel homofile og personer med ulike religioner. Vi må derfor være tydelige på at enkelte holdninger ikke er akseptable, legger hun til.

Samlet alle kvinnelige arbeidere

Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum har nå, sammen med LO, AF Gruppen og Caverion, utviklet en enkel og tydelig holdningskampanje som skal brukes videre i andre statsbyggprosjekter.

I første omgang ble alle de kvinnelige arbeiderne på PNNs byggeplass invitert til et informasjonsmøte med 22 deltakere som alle bidro aktivt.

Det er laget plakater som er hengt opp på byggeplassen.

Her er plakaten:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Positive tilbakemeldinger

Budskapet er to enkle regler som skal bidra til at alle skal ha det bra og være trygge. Disse skal innlemmes i byggeplassens sikkerhetskurs.

- Vi vil kontraktsfeste at disse reglene er en del av sikkerhetskursene i samtlige av Statsbyggs prosjekter, sier Haslund.

Hun synes det er rart at ingen har tatt tak i temaet tidligere.

- Det er så viktig å ta tak i dette, og samtidig er det så lite som skal til. Vi startet opp kampanjen rundt juletider, og har allerede fått flere positive tilbakemeldinger. VI er stolte av jobben vi har gjort så langt, og håper at flere følger etter, sier hun.

Positiv til innlegget

Nina Kristin Nilsen er HMS-leder i byggenæringen, og har selv opplevd seksuell trakassering på jobb.

I forbindelse med metookampanjen skrev hun et innlegg på bygg.no, hvor hun utfordret ledere i byggenæringen om å ta seksuell trakassering og overgrep på alvor.

Nilsen er svært positiv til holdningskampanjen til Statsbygg.

- Jeg har ikke sett kampanjen selv, men mener generelt det er bra at de løfter opp temaet. Her har tydeligvis ledelsen valgt å ta grep om problemet istedenfor å bare skyve det bort. Det veldig bra, og noe av det jeg etterlyste i innlegget mitt, sier hun.

- Skritt i riktig retning

Nilsen mener også det er positivt at kampanjen ikke bare retter seg mot trakassering av kvinner, men at den generelt tar opp måten man snakker sammen på.

- Mange uttaler seg med en røff tone av gammel vane, uten at de nødvendigvis mener noe vondt med det. De kan derfor oppleves som verre enn de er av folk som ikke er vant til å snakke på den måten. Det gjelder ikke bare i bygg- og anleggsnæringen. Derfor er det viktig å ble påmint at språkbruk og måten man ordlegger seg på betyr noe, sier hun.

Nilsen opplevde selv at hun fikk mange positive tilbakemeldinger etter at hun skrev metooinnlegget på bygg.no, men at det kort tid etter ble tyst om problematikken.

- Vi må fortsette å holde fokus på dette. En plakat og en holdningskampanje er selvfølgelig ikke nok til å fjerne problemet, men det er skritt i riktig retning. Små drypp som dette bidrar til å skape en mer attraktiv næring for dyktige folk med ulike bakgrunn, sier hun.