Ill. RATIO arkitekter, Alt arkitektur og Cubo arkitekterStatsbygg NTB scanpix

Statsbygg signerte for lys og bilde i Livsvitenskapsbygget

Fem år før Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo (UiO) tas i bruk, har Statsbygg inngått en kontrakt med OneCo om audiovisuelt utstyr.

Utstyr for lyd og bilde blir vanligvis innkjøpt mot slutten av byggeprosjektene, men ifølge en pressemelding fra Statsbygg, vil de med en tidlig kontraktsinngåelse på Livsvitenskapsbygget sikre seg en løsning som blir tilpasset både bygget og brukernes behov underveis.

Tett samspill mellom arkitekter og andre tekniske fag vil, ifølge meldingen, åpne for at de audiovisuelle løsningene kan påvirke byggeprosjektet på et tidlig stadium, noe som skal sikre et miljøriktig, kostnadseffektivt og driftssikkert anlegg.

‒ Avtalen sikrer oss best mulig kvalitet og kostnadseffektive løsninger ved at den effektueres allerede i prosjekteringsfasen, sier prosjektdirektør Per-Roger Johansen i Statsbygg.

Celine Angell Stofer, prosjektleder i OneCo, kommenterer at AV-leverandører sjelden får mulighet til å påvirke løsningene så tidlig i et byggeprosjekt.

‒ Dette gir rom for en helt ny form for samspill og gode løsninger i prosjekteringen, sier Stofer.

Kontrakten med OneCo, med AV-Design som underleverandør, har en økonomisk ramme på omtrent 80 millioner kroner og omfatter planlegging, leveranse av utstyr, montering, test og prøvedrift.

Statsbygg oppfører Livsvitenskapsbygget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Bygget skal samle og legge til rette for et tverrfaglig miljø innen helsefagene livsvitenskap, kjemi og farmasi i Norge. Om lag 1.600 studenter og 1.000 ansatte fra Universitetet i Oslo skal ha sitt daglige virke i det 66.700 kvadratmeter store bygget.