Jan Kinserdal er kontraktsansvarlig hos GK i Livsvitenskapsprosjektet. GK er en av fem selskap som har fått totalentreprise på syv-milliardersprosjektet.

Samspill til syv milliarder: - Det blir litt mer rock’n roll når man bytter ut arsenalet av Statsbygg-folk med entreprenører

Ett år med samspill i syv-milliardersprosjektet Livsvitenskapsbygget har fått selv hardbarkede entreprenører til å kalle seg statsbyggere. Men samspillsmodellen er langt fra bare en dans på roser, den er litt rock’n roll også.

Livsvitenskapsbygget

Det nye Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo blir Norges største og mest teknisk avanserte forsknings- og undervisningsbygg.

Det blir 67.000 kvadratmeter stort og vil koste syv milliarder kroner, inkludert vitenskapelig utstyr.

Statsbygg har valgt en samspillmodell i prosjektet, slik at byggherre, prosjekterende og entreprenører samarbeider om å finne felles løsninger for bygget. Bygget skal stå ferdig i 2024.

På Blindern er arbeidene med et nytt Livsvitenskapshus for Universitetet i Oslo allerede godt i gang.

AF Gruppen, HENT, GK, OneCo og Schneider er alle kontrahert som totalentreprenører til tidenes største Statsbygg-prosjekt, og onsdag inviterte byggherren, sammen med totalentreprenørene, rundt 180 personer til leverandørdag.

I årene som kommer skal entreprenørene i stor grad selv styre en rekke av anskaffelsene som skal ut i markedet.

Rock'n roll og samspill

Under leverandørdagen ble Livsvitenskapsprosjektets gjennomføringsmodell og sentrale strategier presentert.

I tillegg ble anskaffelsesstrategien lagt frem for leverandører som etterhvert skal inn i et prosjekt som fra dag én har handlet om samspill.

Da Jan Kinserdal, kontraktansvarlig hos den ene totalentreprenøren, GK, tok mikrofonen, penslet han fort samtalen inn på hva som venter leverandørene i et samspillsprosjekt av dette kabileret.

– Nå skulle jeg aller helst hatt et gitarriff her, for vi fra entreprenørsiden mener jo at det blir litt mer rock’n roll når man bytter ut hele arsenalet av Statsbygg-folk med entreprenører. I alle fall til en viss grad, sa Jan Kinserdal til forsamlingen av leverandører.

Da hadde Kinserdal nettopp pekt på at lydmannen under arrangementet var en person som er vant til å jobbe med både samspill og rock, nemlig Arne Sæther, fra rockelegendene i Raga Rockers.

– Samtidig vil jeg si, etter å ha jobbet sammen med Statsbygg, rådgiverne, brukerne og arkitektene i ett år nå, så er vi blitt integrert. Faktisk kan jeg tøye det enda litt lenger og si at vi er blitt assimilert. Det er nesten for ille altså, men nå sier vi faktisk at vi er fra Statsbygg og leverer ventilasjonsanlegg, sa Kinserdal spøkefullt og understreket samtidig hvor viktig det har vært å jobbe med kulturbygging internt i prosjektet i det året som er gått.

– Det blir en kulturgreie som foregår, når vi sitter 150-200 personer sammen og skal samspille. Vi kommer fra helt ulike bransjer som alle vant til å jobbe hver for oss. Vi bråker og krangler, sender endringsvarsler og krav. Men vi skal ikke ha det sånn i dette prosjektet, og da har vi også en skikkelig kulturjobb å gjøre, sa Jan Kinserdal.

Har etablert «humørgruppe»

Overfor Byggeindustrien utdyper Jan Kinserdal hvordan aktørene i prosjektet, enten de er fra entreprenør-, arkitekt, byggherre- eller brukersiden, jobber for å bygge opp en felles kultur som skal unngå konflikter og dra milliardprosjektet i samme retning.

Ett av de mest konkrete grepene han drar fram, er etableringen en egen «humørgruppe» som skal sørge for at folk på tvers av fag og rolle skal bli kjent og få tillit til hverandre.

– Det høres kanskje ikke så viktig ut, men det er faktisk det. I tillegg til å være ingeniører, teknokrater og fagkyndige, så er de som er med i humørgruppa også personer som har evnen til å skape litt liv. Det er god kulturbygging i det også. Humørgruppa jobber ut fra sin egen plan og program, og det arrangeres jevnlig lavkostarrangementer i form av pølsefester, utegrilling og vaffelsteking, sier Kinserdal.

Han peker på at kulturbygging og en felles målforståelse derfor er helt sentralt for å få samspillet til å fungere i syv-milliardersprosjektet.

– Det er superviktig, og det må initieres av prosjekteieren, som i dette tilfellet er Statsbygg. Og det gjør de.

Statsbygg: Må bygge opp felles verdier

Statsbyggs prosjektdirektør Per Roger Johansen.

Statsbyggs prosjektdirektør, Per Roger Johansen, mener i likhet med GK og Kinserdal at kulturbygging internt står sentralt for å få alle de involverte til å jobbe for prosjektets felles beste.

– Du kan selv tenke deg hvor krevende det er å få to selskaper til å fusjonere sammen. Da sier det seg selv at det ikke bare er enkelt å få så mange ulike aktører til å fungere i et samspill på tvers av fag og roller. Nettopp derfor jobber vi også mye med å bygge opp en felles kultur, sier Johansen og understreker at det i seg selv ikke er en oppgave som er rett fram:

– Kultur er noe som er vanskelig å ta tak i. Det er ikke noe håndfast som man bygger fysisk, men det består av noe mykere. Kultur må baseres på felles verdier og plattformer der man kan ha tillit til hverandre, men også utfordre hverandre, mener han.

– Fra entreprenørhold blir det trukket fram at det er etablert en humørgruppe, og at funksjonen til denne gruppa er viktigere enn man kanskje skulle tro?

– Humørgruppa har mye å si. Vi har hektiske dager, det er mye som skal leveres og i tillegg til at vi i Statsbygg har satt våre mål og strategier, så ser vi jo at alle de som er med inn i prosjektet også har skyhøye forventninger til egne leveranser prosjektet. Når presset er stort, er det ikke alltid like lett å få  alle med på kulturbygging. Derfor må vi ta noen steg til siden av og til, og nettopp der er humørgruppa ekstremt viktig, sier Johansen.

Må ut av silotekningen

Til Byggeindustrien sier GKs prosjektleder, Jan Kinserdal, at erfaringene fra samspillsarbeidet så langt har vært positive. Men han legger ikke skjul på at det også er utfordrende sider.

– Det har vært utfordrende fordi integrasjonen og samspillet krever at vi er innstilt på å bryte ned de klassiske barrierene som finnes i et prosjekt. Vi må ut av silotekningen som vi har i tradisjonell entreprisegjennomføring. Klarer vi ikke det, ender vi opp med suboptimalisering og da blir alt bare en kamp, sier Jan Kinserdal til Byggeindustrien.

– Og hva er status etter ett år?

– Vi har fortsatt en vei å gå. Det er vi helt ærlige på. Men vi har lagt et godt grunnlag, og Statsbygg kjører på. Vi har fått mandat og ansvar til å drive prosesser, noe som gir oss stor frihet og påvirkningsmulighet, også rent organisatorisk. Det er spennende, sier Kinsersdal.

Ikke bedre enn det svakeste ledd

Livsvitenskapsprosjektet driver ikke bare nybrottsarbeid innenfor samspill, men det er også ambisiøse strategier for bruk av både lean, systematisk ferdigstilling, nye logistikkløsninger, BIM og digitalisering.

– Strategiene har slått an hos entreprenørene. De er ordentlig skrudd på for å være med på dette, og det håper vi også leverandørene kan være med å bygge oppunder når de etter hvert kommer inn i prosjektet. Ingen prosjekt er bedre enn det svakeste leddet, og dersom vi får med oss aktører som ikke vil, så får vi det heller ikke til, sier Statsbyggs prosjektdirektør Per Roger Johansen som er overbevist om at de skal få det til.

– Fasiten har vi i hånd først om fem år. Vi har hårete mål, men det er jo derfor vi går jobb. Dette skal vi få til.