HR- og organisasjonsdirektør Tove Simensen (fra venstre), hovedtillitsvalgt Sindre Lervåg og administrerende direktør Terje Bøe i AS Spilka Industri. Foto: Spilka Industri
HR- og organisasjonsdirektør Tove Simensen (fra venstre), hovedtillitsvalgt Sindre Lervåg og administrerende direktør Terje Bøe i AS Spilka Industri. Foto: Spilka Industri

Spilka sender permitteringsvarsel til 13 ansatte

Spilka Industri, som er mest kjent for sine systemløsninger for vinduer, sender permitteringsvarsel til 13 ansatte.

Det skriver AS Spilka Industri i en pressemelding torsdag.

– Mens 2021 og 2022 ble gode år med økende omsetning, blir tiden fremover krevende for alle, sier administrerende direktør Terje Bøe Spilka Industri i meldingen.

– Vi ser at usikkerheten er stor, og det er et blandet bilde ute hos våre kunder der enkelte nesten ikke er berørt, mens de fleste opplever betydelig svikt i ordreinngangen som følge av mindre byggeaktivitet. Det er svært krevende å spå videre utvikling, men kombinasjonen av renteoppgang, inflasjon og innstramminger i offentlige investeringer er en farlig miks som vil ha stor påvirkning på bransjen fremover, fortsetter Bøe.

De ansatte i Spilka skal ha blitt informert om tiltakene som selskapet nå iverksetter, i et allmøte torsdag.

Ved siste oppdatering av bedriftsportalen proff.no hadde Spilka Industri 78 ansatte.

Hovedtillitsvalgt Sindre Lervåg i Spilka sier i pressemeldingen at det er forståelse blant de ansatte for at det er nødvendig å innføre permitteringer.

– Vi har sett en svikt i ordreinngangen og merket at det er mindre trykk i produksjonen i det siste. Når vi vet at det er nærmest full stopp i store deler av byggebransjen, kommer ikke det som en stor overraskelse at ledelsen i Spilka må ta grep inntil dette snur igjen, sier han.

Terje Bøe trekker frem svikt i offentlige bestillinger som en stor del av bakgrunnen for de dårlige tidene.

– Vi ser med bekymring på at det er lagt frem et stramt statsbudsjett for 2023, hvor mange investeringsprosjekter er stoppet eller satt på hold. Samtidig øker skatter og avgifter i signifikant grad og legger betydelig press på lønnsomheten i næringslivet. Offentlig sektor er den viktigste kunden i den norske bygg- og anleggsbransjen, og om det strammes til for mye i den offentlige pengebruken, vil byggebransjen rammes – både gjennom bråstopp innen bygging av private boliger og næringsbygg, og at det blir utsatt planlagt vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Vi håper at nasjonale, regionale og lokale beslutningstakere i offentlig sektor nå ser at de må reagere og at de raskt har en plan for å kunne gjenoppta offentlige investeringer og konsum når situasjonen tilsier at det er riktig, sier han.

– Tiltakene som nå planlegges gjennomført i Spilka endrer ikke våre langsiktige vekstambisjoner, men er en nødvendig tilpasning til en krevende markedssituasjon. Vi legger til grunn at markedssituasjonen har en midlertidighet i seg og at offentlige myndigheter kjenner sin besøkelsestid og iverksetter nødvendige tiltak innen rimelig tid, avslutter Bøe i pressemeldingen.