Statsbyggs referansemodeller har tatt utgangspunkt i BIM-modellene fra Gol sambruksstasjon. Illustrasjon: Statsbygg
Statsbyggs referansemodeller har tatt utgangspunkt i BIM-modellene fra Gol sambruksstasjon. Illustrasjon: Statsbygg

Slik vil Statsbygg ha BIM-modeller

Statsbygg har publisert et sett av referansemodeller som viser hvordan man kan levere modeller som innfrir gjeldende versjon av Statsbyggs BIM-krav.

Statsbyggs referansemodeller har tatt utgangspunkt i BIM-modellene fra Gol sambruksstasjon. Illustrasjon: Statsbygg
Statsbyggs referansemodeller har tatt utgangspunkt i BIM-modellene fra Gol sambruksstasjon. Illustrasjon: Statsbygg

Statsbyggs gjeldende BIM-krav, SIMBA 2.0, trådte i kraft 1. juli i år. Siden da har Statsbygg med bistand fra Multiconsult, C3BIM, DIGIBIM og NTI jobbet med å utvikle et sett av referansemodeller, opplyser den store statlige byggherren i en pressemelding fredag.

Modellene er, ifølge meldingen, ment som et pedagogisk eksempel på hvordan BIM-leveranser kan se ut i Statsbyggs prosjekter. Referansemodellene har tatt utgangspunkt i BIM-modellene fra Gol sambruksstasjon, som i 2018 var et pilotprosjekt for digital gjennomføring av byggeprosjekter i Statsbygg.

– Prosessen med å lage referansemodellene har vært lærerik for alle som har vært involvert i prosessen. Kravet til IFC4 er nytt for både arkitekter, rådgivere og programvareleverandører. Vi har måttet gå noen runder for å få til gode modeller. Statsbygg legger også ut eksportfiler, modeller i originalt format og et notat som beskriver oppsett i programvare. Vi tror at det vil være en god hjelp i prosjektene, sier sjefsarkitekt Steen Sunesen i Statsbyggs faglige ressurssenter.

IFC-modeller, proprietære modeller, IFC-eksportoppsett og felles notat fra alle fag om metode kan lastes ned her, skriver Statsbygg.