Statsbygg nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2019

Ved å stille krav i sine kontrakter om papirløse byggeplasser tar Statsbygg en aktiv rolle i digitalisering og effektivisering av byggebransjen, og nå er de nominert til Byggenæringens Innovasjonspris.

Statsbygg har testet papirløs byggeplass gjennom to pilotprosjekter - på Høgskolen i Halden og på Vegtrafikkstasjonen på Gol. Basert på disse to pilotene har Statsbygg oppdatert sine kontraktsdokumenter og innført papirløs byggeplass som standard.

- Ved å stille krav til papirløs byggeplass erfarer vi at graden av digitalisering på byggeplassene øker, noe som igjen medfører økt effektivitet og økt kvalitet. Alle på byggeplassen får tilgang til samme informasjon, deling av informasjon går raskere, informasjonen er alltid korrekt og oppdatert, og antall byggefeil ser ut til å reduseres, sier Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Høyere grad av digitalisering vil gjøre byggenæringen mer konkurransedyktig og bærekraftig. Pilotprosjektene viser at papirløs byggeplass gir høyere kvalitet og reduserte kostnader for entreprenør så vel som byggherre. Entreprenørene bruker informasjonen mer aktivt og forbedrer sine resultater, mens byggherre sitter igjen med et ferdigstilt bygg av høyere kvalitet og et korrekt underlag når bygget er ferdig.

– Ved aktivt å bruke papirløs byggeplass vil man kunne redusere materialsvinn og få bedre kontroll på byggevarene. Dersom dette skaleres opp til å gjelde for hele bransjen vil vi kunne oppleve en stor reduksjon i byggefeil som per i dag er en utfordring i bransjen. Papirløs byggeplass vil også være en verdi for kunde og sluttbruker, da de får bedre anledning til å følge prosjektet og forstå hvordan bygget blir når det blir ferdig. Gjennom mer bruk av visualisering, får vi bedre forståelse av produktet enn ved tradisjonell visning på 2D. Papirløs byggeplass er også et godt tiltak med tanke på miljøet, sier Nikolaisen.

Han peker på at løsningen med papirløs byggeplass kan brukes av alle i bransjen:

– Det handler om å endre måten vi jobber på. Det vil kreve investeringer fra entreprenør, i form av nettbrett og BIM kiosker, men det vil være en relativt liten kostnad sett opp mot besparelser og økning i kvalitet.

Statsbygg mener at papirløs byggeplass bør bli normen for gjennomføring av alle byggeprosjekter i Norge.

– Dersom flere aktører jobber aktivt med digitalisering og stiller krav til papirløse byggeplasser, er det rimelig å anta at flere programvareutviklere vil komme på banen med nye og bedre løsninger til eksisterende verktøy. Dette vil stimulere til ytterligere innovasjon på digitale løsninger til byggenæringen, Sier Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge og juryens leder.

Vinneren blir kåret under Byggenæringens Innovasjonskonferanse, fredag 18. oktober under Bygg Reis Deg - messen.