Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Svanhild Blakstad

Slik skal det bli billigere å bygge boliger - her er Sanners TEK17-forslag

Regjeringen vil blant annet fjerne krav om innvendig bod.

Torsdag sender kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut forslag forenklinger av byggteknisk forskrift på høring.

– Nå er vi i gang med å gjennomføre forenklinger i hele byggeprosessen. Det må komme kjøperne til gode, sier Sanner til Dagens Næringsliv.

De nye reglene skal gjelde fra 1. juli 2017.

Kostnadskutt

Forslagene, som Dagens Næringsliv skriver om tirsdag kveld, kan ifølge avisen gjøre alle nye leiligheter 100.000 kroner billigere å bygge.

Kostnadsreduksjonen på leiligheter under 50 kvadratmeter kan ligge på rundt 130.000 kroner.

Schumann: Gode forslag - men bom på snusirkel

Baard Schumann i Selvaag Bolig er positiv til de fleste av forslagene. Arkivfoto.

Ett av forslagene som skal redusere kostnader, er å fjerne krav om innvendig bod. Det kan gi et kostnadskutt på 60.000 kroner per enhet.

Administrerende direktør i Selvaag Bolig, Baard Schumann, er positiv til endringsforslagene Sanner legger frem.

- Dette vil gi billigere boliger på de stedene hvor tilbudet av nye boliger er i balanse med etterspørselen, det vil si der hvor det er lagt til rette for nok nye boliger, sier Baard Schumann til Byggeindustrien.

- Forslaget om at innvendig bod kan kuttes ut er et forslag som gir direkte innsparinger. De sendte forslagene er også gode, det eneste jeg føler de bommer på er størrelsen på rullestolsirkel. Her kunne vi hatt det samme regelverk som Sverige på 1,3 meter, legger Schumann til.

Forslagene

Med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som kilde, lister avisen opp følgende noen av endringsforslagene for krav til nye boliger:

• Krav om innvendig bod fjernes. Det kan kutte kostnad på 60.000 kroner per boenhet.

• Det skal være plass til å snu en rullestol, men utbygger kan velge mellom en forhåndsgodkjent løsning med snurektangel på minimum 1,30 meter x 1,80 meter eller en snusirkel på minimum 1,50 diameter. Kan gi en redusert kostnad på 35.000 kroner per boenhet.

• For små leiligheter kan størrelsen på sportsbod halveres. Kan gi en redusert kostnad på 30.000 kroner per boenhet.

• Det skal ikke lenger være krav til dobbel rekkverk i rampe, trapp og fellesgang.

• Det skal ikke lenger være krav om utsyn fra vindu i soverom. Det vil si at man kan bygge tettere i byer.

• Alle rom for varig opphold skal ha dagslys, men kravet må bare oppfylles for oppholdssonen i et rom. Det betyr at deler av rommet der det ikke er tiltenkt at man oppholder seg, kan ha mindre lys.

• Krav om parkeringsplass i byggteknisk forskrift tas bort, men krav om tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede der det er stilt krav om parkering i plan- og bygningsloven, beholdes.