Arkivfoto: Christian Aarhus

Slik gikk det sist en stor entreprenør gikk konkurs

I slutten av juni 2013 gikk Østerrikes nest største entreprenør, Alpine Bau, konkurs mens de var inne på en av tre parseller på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Den gang overtok entreprenørene som var inne på de to nabokontraktene, Hæhre, Veidekke/Hochtief, Eltel Networks og Infranord, Alpines parsell mellom Minnesund og Brøhaug. De holdt hjulene i gang til Hæhre vant en ny begrenset anbudskonkurranse i november samme år.

Halv milliard

– Vi definerte en del arbeider som vi måtte gjøre i denne mellomfasen. Samfunnskostnadene hadde blitt enorme og fremdriften i hele prosjektet hadde blitt påvirket hvis vi ikke hadde fått utført disse arbeidsoppgavene, sa assisterende prosjektleder Anne Braaten i Fellesprosjektet til Byggeindustrien, etter at hele prosjektet sto ferdig.

– Det ble gjort like mye på det halve året som vi ventet på ny kontrakt, som Alpine gjorde i løpet av ett år, sa prosjektleder Taale Stensbye ved samme anledning.

Stensbye har anslått at ekstraregningen på grunn av konkursen ble en halv milliard kroner. Da var det snakk om en kontrakt på opprinnelig 1,3 milliarder kroner, mens de to Condotte-kontraktene til sammen er på over tre milliarder kroner.

Omstridt tildeling

Hvorvidt entreprenørene i samme grad står klar til å overta denne gangen vites ikke. Det var riktignok har konkurranse om EPC Drill & Split-entreprisen, og flere norske entreprenører prøvde seg konkurransen på egenhånd eller i fellesskap med andre. Forundringen var derfor stor i næringen når ingen norske nådde opp i konkurransen.

– På mange måter er vi i Norge blitt regnet som verdensmestere på akkurat dette feltet, så jeg hadde faktisk regnet med at det var en eller annen aktør med norsk innslag som hadde gått av med seieren, sa BNL-direktør Jon Sandnes til Byggeindustrien den gangen.

EPC Civil Oslo S har det vært adskillig mer bråk rundt. Etter første utlysning var det bare Skanska sammen med Ed. Züblin som regnet på den entreprisen, og den manglende konkurransen førte til at Bane Nor avlyste konkurransen. Skanska-sjef Ståle Rød sa til Byggeindustrien at de var blitt holdt for narr.

Rettssak

En ny, og litt mindre konkurranse ble lyst ut, og denne vant Condotte, men også her ble det bråk. Krangelen endte i Oslo Tingrett, hvor Skanska blant annet hevdet at Condottes metode var i strid med konkurransegrunnlagets krav som var beskrevet i en tegning i Part I-dokumentene. Bane Nor bestridte det, men Skanska vant frem.

Retten tilkjente Skanska 305 millioner kroner i positiv kontraktsinteresse samt saksomkostninger på i underkant av 1,6 millioner kroner. Bane Nor bestemte seg for å anke saken videre til lagmannsretten, hvor den ennå ikke har kommet opp.