Fra Follobane-rettssaken. Foto: Christian Aarhus

Bane Nor anker Follobane-dom

Bane Nor har bestemt seg for å anke Follobane-dommen fra Oslo tingrett til Borgarting lagmannsrett.

Grom Frimannslund. Foto: Madeleine Bergheim

I dommen har Oslo tingrett fastslått at tilbudet fra entreprenøren Condotte på kontrakten «EPC Civil Oslo S» skulle vært avvist og gitt Skanska medhold i krav om positiv kontraktsinteresse på 306 millioner kroner pluss saksomkostninger.

– Bane NOR har gjennomgått dommen fra tingretten. Basert på tilgjengelig informasjon har vi besluttet å anke saken, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR i en pressemelding.

Bane NOR er av den oppfatning at dommen hviler både på feil fakta og gal rettsanvendelse og mener fremdeles det ikke er grunnlag for Skanskas krav. I motsetning til hva tingretten legger til grunn, mener Bane NOR det ikke er grunnlag for å avvise Condottes tilbud ettersom det oppfylte alle relevante krav i konkurransen og at det derfor ikke er begått noen erstatningsbetingende feil, skriver de i meldingen.

– Vi tar til etterretning at de anker, sier kommunikasjonsdirektør Pål P. Syse i Skanska Norge til Byggeindustrien.

– Vi forstår godt at de har tatt seg god tid til å tenke etter en så klar dom. Utover det har vi ingen kommentar til utfallet av vurderingen deres, legger han til.

Det er for tidlig å si når saken vil komme opp i Borgarting lagmansrett, men det vil trolig ikke skje før godt ut i 2018.