Hæhre Entreprenør har ferdigstilt tre kilometer av FP1-parsellen ved Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, men fortsatt er det mye jobb å gjøre ved strekningen som Alpine Bau hadde ansvaret for frem til selskapet gikk konkurs.

Vegvesen-topp: - Alpine lå ti år bak den norske bransjen

Prosjektleder Taale Stensbye ved Fellesprosjektet E6-Dovrebanen sier Alpine Bau tok i bruk arbeidsmetoder han ikke hadde sett ved et norsk veiprosjekt på mange år.

Prosjektleder Taale Stensbye og assisterende prosjektleder Anne Braaten ved Fellesprosjektet E6-Dovrebanen ble overrasket over Alpines arbeidsmetoder.

Lørdag 13. desember kan Fellesprosjektet E6-Dovrebanen åpne 18 av i alt 21,5 kilometer ny firefelts E6 nord for Minnesund. Drøye tre kilometer av parsellen konkursrammede Alpine Bau hadde ansvaret for, står igjen som en forsinkelse som vil bli åpnet i juni neste år.

– Vi er fornøyd med at Hæhre Entreprenør klarte å ferdigstille tre kilometer av parsellen, men det var ikke mulig å komme i mål med hele denne strekningen, forteller Stensbye.

Lå lang bak fremdriftsplanene
Alpine Bau hadde jobbet ved Fellesprosjektet i cirka ett år da selskapet kollapset i juni 2013. I løpet av perioden Alpine var involvert i Fellesprosjektet fikk Byggeindustrien inn en rekke bekymringsmeldinger fra bransjefolk som mente det østerrikske entreprenørselskapet umulig kunne være i rute med prosjektet.

Taale Stensbye kan bekrefte at det ikke kun var konkursen som bremset fremdriften ved Alpine-parsellen.

Ifølge prosjektlederen lå Alpine et godt stykke bak fremdriftsplanene og han mener entreprenøren måtte gjort store fremdriftsmessige grep hvis de skulle hatt et håp om å ferdigstille E6-delen til avtalt tidspunkt.

– Jeg må innrømme at vi ble litt overrasket over måten Alpine jobbet på. Når man får inn en stor europeisk aktør forventer man at de skal ha det siste av moderne hjelpemidler. Sannheten er at de på noen områder var ti år tilbake i tid sammenlignet med den norske bransjen. Vi så blant annet salinger og fliser ute på anlegget og det er veldig mange år siden vi har sett, sier Stensbye.

Kulturforskjeller
Assisterende prosjektleder Anne Braaten ved Fellesprosjektet E6-Dovrebanen trekker også frem at det er klare kulturforskjeller mellom den norske og store deler av den europeiske entreprenørbransjen.

– Vi er vant til at de som jobber ute på anlegget kan ta imot en beskjed og ta egne beslutninger. Alpine representerte en kultur der beskjeder ofte måtte innom både prosjektledelse og formann før de ute på anlegget fikk utført det vi hadde bedt om, sier hun.

Ifølge Braaten hadde Alpine også en helt annen kultur når det gjaldt å registrere uønskede hendelser.

– Det var vanskelig å få de til å registrere uønskede hendelser, forteller hun.

Utfordrende konkurs
Stensbye og Braaten sier byggherreorganisasjonen ble satt på en stor prøve da konkursen var et faktum, men de mener utfordringene som dukket opp i kjølvannet av Alpine-kollapsen ble håndtert på en god måte.

Byggherre roser Hæhre Entreprenør, Veidekke/Hochtief og de tekniske entreprenørene Eltel Networks og Infranord, som kastet seg rundt og gjorde viktig «dugnadsarbeid» i månedene frem til november da Hæhre vant kontrakten om de gjenstående arbeidene ved Alpine-parsellen.

– Vi definerte en del arbeider som vi måtte gjøre i denne mellomfasen. Samfunnskostnadene hadde blitt enorme og fremdriften i hele prosjektet hadde blitt påvirket hvis vi ikke hadde fått utført disse arbeidsoppgavene, forteller Braaten.

– Det ble gjort like mye på det halve året som vi ventet på ny kontrakt, som Alpine gjorde i løpet av ett år, tilføyer Stensbye.

Krevende å ta over

Gudmund Roen, Hæhres prosjektleder for FP1-kontrakten, sier det har vært krevende å ta over Alpine-parsellen.

Hæhre Entreprenør har gjort det de har kunnet for å hente inn det tapte arbeidet ved den såkalte FP1-parsellen. Hæhres prosjektleder Gudmund Roen sier til Byggeindustrien at det var både spesielt og krevende å ta over kontrakten til en annen entreprenør.

─ Vi har vår måte å angripe anlegg på og Alpine Bau hadde helt sikkert sin og i den grad det ikke er sammenfallende er det utfordrende å komme inn i det sporet man ønsker seg for å få optimal drift, sier Roen.

Han mener Hæhre med stor sannsynlighet ville løst prosjektet på en annen måte hvis de ikke hadde overtatt Alpine Baus arbeid.

─ Vi ville nok valgt å gå rett på å ta ut hovedfjellet med en gang. Vår bedrifts store styrke er å mobilisere fort og voldsomt for å få god flyt i et prosjekt, sier Roen.

Rekordtempo
Når ny E6 nå åpner mellom Minnesund og Labbdalen har entreprenørene jobbet cirka 32 måneder ved Fellesprosjektet. Aldri før har det blitt holdt et så høyt tempo i et norsk samferdselsprosjekt. At det i prosjektet har blitt omsatt for tre milliarder kroner i året og på det meste 10-15 millioner om dagen, sier mye om anleggsaktiviteten.

– Hadde vi brukt tidligere praksis vil jeg tippe at vi hadde utført like mye på kanskje fire år, sier Stensbye.

Anne Braaten sier det finnes en grense for hvor raskt det er forsvarlig og fornuftig å bygge og hun mener det hadde vært vanskelig å bygge dette prosjektet på kortere tid.

– Det er en lang strekning med mulighet for mange angrepspunkter, men den viktigste grunnen til at vi har klart å holde oppe fremdriften er veldig god planlegging og gode fremdriftsplaner, sier hun.

Kun en delåpning
Taale Stensbye og Anne Braaten gleder seg over at trafikantene nå kan ta i bruk firefelts E6 nord for Minnesund, men de presiserer at det kun er en delåpning som vil finne sted i midten av desember.

– Vi åpner 18 av i alt 21,5 kilometer E6, men trafikantene vil se at det gjenstår arbeider på sidene av veien. Resten av E6 skal vi åpne i juni og i oktober skal den nye Dovrebanen være ferdig, opplyser Stensbye.

Braaten tilføyer at det først er høsten 2016 at hele prosjektet er ferdig.

– Da har vi også fått på plass Mjøstråkk som omfatter byggingen av 18 kilometer gang- og sykkelvei i traseen til den gamle Dovrebanen. I tillegg skal vi gjøre ferdig cirka to mil med lokalveier, sier hun.

Her kan du lese prosjektomtalen fra Fellesprosjektet.