Slik så det ut på Follobanen innføring Oslo S onsdag formiddag. Det var fortsatt aktivitet på anleggsplassen, men flere av underentreprenørene er midlertidig ute på grunn av Condottes likviditetsutfordringer.

Flere underentreprenører har stanset arbeidet på Follobanen - får ikke betalt

Flere av underentreprenørene som jobber på innføringen av Follobanen til Oslo S, har stanset arbeidene midlertidig. Den italienske hovedentreprenøren Condotte har likviditetsproblemer. – Svært uheldig, sier Bane NOR.

Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) er tungt inne i Follobanen-prosjektet.

I desember 2015 signerte de en kontrakt på to milliarder for innføring av nye jernbanespor til Oslo S.

De har også drill & blast-kontrakten i Ekebergåsen. Denne kontrakten har en verdi på 1,3 milliarder.

Pengetrøbbel

Nå har den italienske Follobanen-entreprenøren havnet i en alvorlig pengeskvis.

Likviditetsproblemene til den italienske entreprenøren som har ført til arbeidsstopp på Oslo S-kontrakten hos flere av underentreprenørene, kommer på et meget ugunstig tidspunkt for Follobane-prosjektet.

Samtidig som togtrafikken er kraftig redusert i en seksukersperiode på Oslo S på grunn av vedlikeholdsarbeider på jernbanen, skal Follobanen-prosjektet etter planen utnytte togstans-perioden maksimalt og jobbe døgnet rundt fra 24. juni til 6. august.

Det ble sendt ut nabovarsel om at arbeidet ble planlagt slik at støyende aktiviteter, så langt det lot seg gjøre, ble utført på dag, ettermiddag og kveld.

Men de siste dagene har det vært roligere på anlegget enn varslet.

Stanset torsdag

Bakgrunnen er altså millionsummer som ikke er betalt i tide til underentreprenører på Oslo S-delen av prosjektet.

Byggeindustrien har fått bekreftet at HAB Construction, som utfører betongarbeider på innføring Oslos S, var de første som stanset arbeidene på grunn av manglende betaling fra den italienske hovedentreprenøren.

De stoppet opp allerede på torsdag i forrige uke.

Siden mandag har også entreprenørene Stenseth & RS Entreprenør og Isachsen Anlegg, samt massetransportøren T. Engene AS stoppet opp, inntil det kommer penger inn.

Daglig leder Nils Smetbak i Isachsen Anlegg.

– Inntil videre så stemmer det at vi er ute. Bakgrunnen er mislighold av faktura og vi turte ikke annet enn å stoppe nå. Vi har en god tone med Condotte lokalt, og skjønner at det ikke er prosjektet her i Norge som er problemet. Utover det ønsker jeg ikke å utdype ytterligere, sier daglig leder i Isachsen Anlegg, Nils Smetbak, til Byggeindustrien.

Flere vurderer å stanse

Verken administrerende direktør i HAB Construction, Jan Harangen, administrerende direktør Ole Tor Oleivsgard i T. Engene AS eller administrerende direktør Petter Kveil i Stenseth & RS Entreprenør ønsker foreløpig å kommentere saken, men alle tre bekrefter at de har stoppet opp arbeidene på Follobanen-kontrakten midlertidig.

Byggeindustrien har også vært i kontakt med andre underentreprenører i prosjektet som nå vurderer å gjøre det samme som Isachsen, HAB og Stenseth & RS allerede har gjort.

– Det er veldig sjelden at underentreprenører går til dette steget. Du stopper ikke arbeidene dersom det ikke er veldig kritisk, og vi er nok veldig nære den situasjonen nå for vår del, sier en av underentreprenørene som onsdag ettermiddag fortsatt hadde folk i arbeid på Oslo S-kontrakten.

Ingen av underentreprenørene skal ha trukket seg fra prosjektet på permanent basis, og de involverte aktørene som Byggeindustrien har snakket med bekrefter at de kommer til å gjenoppta arbeidene så fort penger og bankgarantier kommer på plass.

Condotte: Jobber med å løse det

Condottes prosjektleder for Follobanen-prosjektet, Fernando Jorge Lopes, bekrefter overfor Byggeindustrien at det er kontantstrømmen i selskapet som er utfordringen.

– Vi jobber med å løse dette, og foreløpig får ikke arbeidsstoppen til underentreprenørene noen innvirkning på tidsskjemaet for arbeidet som må gjøres nå i sommer. Dette er et unntak og ikke regelen for vårt selskap, og vi jobber hardt for å få oppfylle våre forpliktelser, sier Lopes til Byggeindustrien.

– Når er situasjonen er løst?

– Jeg har fått informasjon fra Condotte sentralt om at dette skal løse seg snart, og jeg har tiltro til at dette ordner seg raskt, sier han.

– Det er sendt ut nabovarsel fra Follobanen-prosjektet om at det vil bli intensivt og støyende arbeider 24 timer i døgnet i sommer på grunn av at dere vil utnytte togstansen ved Oslo S maksimalt, får dette konsekvenser for fremdriften i prosjektet?

– Nei, foreløpig vil dette ikke påvirke fremdriften. Men har ikke problemet løst seg innen to-tre uker, så vil vi få utfordringer med å rekke alt vi skal innen begynnelsen av august, sier Lopes.

– For oss var det uansett en back-up-plan å jobbe 24 timer i døgnet. Vi ville kun gjøre det om det var helt nødvendig, men vi har tillatelsen på plass om vi får behov for det, legger Lopes til og gjentar at han er rolig på at pengene vil komme på konto snart.

Follobane-prosjektet: - Svært uheldig situasjon

Bane Nor og Folloprosjektet opplyser til Byggeindustrien at det i juni ble klart at flere av Condottes underleverandører ved Oslo S manglet oppgjør.

– Dersom underleverandørene ikke kommer i arbeid igjen, vil det få konsekvenser for hvor mye som blir utført mens deler av togtrafikken er stanset i sommerukene, bekrefter Follobane-prosjektet i en e-post til Byggeindustrien.

Prosjektdirektør Erik Smith i Follobanen.

Bane NOR og Follobaneprosjektet har møter og samtaler med representanter for Condottes ledelse i Oslo og i Roma. Condotte har foreløpig arbeidet frem en plan for juli og august for å sikre betaling til underleverandørene.

– Vi ser på situasjonen som svært uheldig. Nå jobber vi langs to akser – en kortsiktig og en langsiktig – for å få oversikt over den økonomiske situasjonen til Condotte. Først og fremst har vi fått oversikt over hvilke utestående betalinger som vi har foran oss på kort sikt for å få arbeidene i gang igjen raskt. Så jobber vi også med å forsikre oss at de har en akseptabel likviditetsplan på lang sikt etter september, sier Bane NORs prosjektdirektør for Follobanen, Erik Smith til Byggeindustrien.

Han sier Follobanen har en påkravsgaranti på 200 millioner kroner som de når som helst kan trekke på dersom jobben stopper opp og de ønsker å få den i gang igjen.

– Vi har tilgang til ris bak speilet, men vi håper å unngå dette. Vi har tett kontakt med ledelsen i Condotte, og de sier de har en plan for finansiering de neste to månedene. En person fra ledelsen vil komme til Norge og ha en gjennomgang med underentreprenørene for å informere om situasjonen, sier Smith.

– Har Condotte hatt økonomiske utfordringer på prosjektet tidligere?

– Det har vært en episode tidligere. Like etter nyttår registrerte vi at en av underentreprenørene ikke var på jobb, og det tok en uke før det løste seg den gangen. Vi har gjort regelmessige sjekker av Condotte med ekstern revisor, og det har ikke vært noe som har tydet på at de har hatt alarmerende likviditetsproblemer. Men nå som arbeidet delvis har stoppet opp, ser det alvorlig ut. Men vi oppfatter det fortsatt som en temporær situasjon, sier Smith.

– Det skjer i en periode der dere skulle utnytte togstansperioden på Oslo S maksimalt. Hva betyr det for prosjektet?

– I øyeblikket betyr det ikke så mye om vi er noen dager eller en uke bak, men strekker det ut i tid, så vil det få en betydning. Men fortsatt ligger det innenfor rekkevide, sier Smith.

Ikke like alvorlig for drill and blast

Condotte har også drill and blast-kontrakten på Follobanen, men foreløpig er det ikke så alvorlig for denne delen av prosjektet.

Men en av underentreprenørene som har stoppet arbeidet på Oslo S er også engasjert i arbeid med tunnelarbeider i Ekebergåsen.

– Der har Condotte mesteparten av personellet selv, så der er det mindre kortsiktige effekter. Men massetransporten har muligens stoppet opp, men det har ikke gått utover arbeidene. De er inne i en drill and split-fase og da går det uansett smått fremover, kun 60 centimeter i døgnet, så det er ikke på denne kontrakten vi har hatt fokus, sier Smith som lover de skal gjøre det de kan for at underleverandørene skal få sine penger på konto.

– Jeg har forståelse for at dette er vanskelig for entreprenørene som ikke får betalt. De har havnet i en vanskelig situasjon og det er de som er førsteprioritet for oss nå, forsikrer Smith.