Harald Nikolaisen og Ståle Rød signerte mandag  gjennomføringskontrakten for rehabiliteringen av Høyblokka. Foto: Statsbygg

Skanska og Statsbygg klare for å rehabilitere Høyblokka for 1,4 milliarder kroner

Statsbygg og Skanska signerte mandag ettermiddag gjennomføringskontrakten for rehabiliteringen av regjeringskvartalets hovedbygg. Den 6. januar starter arbeidene.

Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg og konsernsjef Ståle Rød i Skanska skrev under på kontrakten, til en verdi på 1,4 milliarder kroner inkludert merverdiavgift, foran Høyblokka i regjeringskvartalet.

Dermed videreføres arbeidene Statsbygg og Skanska formelt startet i fjor.

– Dette er en stor milepæl for det nye regjeringskvartalet. Vi har nå signert for fase to i samspillskontrakten, og går dermed videre til gjennomføringsfasen. Den innebærer at Skanska skal starte opp arbeidene over bakken og rehabilitere høyblokken, sier Nikolaisen til Byggeindustrien.

Det var i oktober i fjor Skanska ble tildelt samspillskontrakten for å rehabilitere Høyblokka.

Siden har partene og prosjekteringsgruppen Team Urbis jobbet tett sammen for å finne de beste løsningene.

– Vi har hatt en veldig god prosess det siste året, som begge parter har fått mye ut av. Samspill med entreprenørene har vært en fin arbeidsform, som vi har stor tro på også i andre prosjekter. Vi mener kontraktsmodellen både gir merverdi og gode leveranser. Nå gleder vi oss til å komme i gang med arbeidene, sier Nikolaisen.

– Stor nasjonal betydning

Ståle Rød sier til Byggeindustrien at de har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Statsbygg.

– Vi er veldig glade for at vi ble valgt ut til å jobbe med Statsbygg i samspillsentreprisen. Vi har det siste året jobbet med å kostnadsoptimalisere prosjektet, og finne gode og robuste løsninger for gjennomføringen. Nå har vi utviklet et godt prosjekt, og vi ser fram til å gjennomføre det som er planlagt, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Arbeidene starter opp 6. januar, og i løpet av de neste fire årene skal Høyblokken igjen bli et velfungerende kontorbygg for rundt 400 ansatte.

Bygget skal totalrehabiliteres, og de to øverste etasjene skal fjernes. Utvendig vil toppen av bygningen bli ført tilbake til slik den opprinnelig var i 1958 med en takpaviljong.

– Det er med stor respekt og ydmykhet du går inn i en jobb på et sted med så stor nasjonal betydning. Bygget har også en stor plass i Skanska sin egen historie. Det var Ingeniør F. Selmer, forløperen til Skanska Norge, som bygde Høyblokka på slutten av 1950 – tallet og det var Selmer som rehabiliterte blokka på slutten av 90 – tallet, sier Rød.

– Krevende prosjekt

Byggingen av det nye regjeringskvartalet er et av de største byggeprosjektene i Norge gjennom tidene. Arbeidene omfatter blant annet cirka 15.000 kvadratmeter med rehabilitering og påbygg.

– Det er et krevende prosjekt, som utfordrer mange av kompetanseområdene våre. Samtidig er vi trygge på at vi har satt sammen et godt og kompetent team som kommer til å løse oppgavene på en god måte, sier Rød.

Nikolaisen påpeker at de har store klimaambisjoner for prosjektet.

– Høyblokken skal etter planen sertifiseres til BREEAM Excellent, som er det nest høyeste nivået for hvor klimavennlig et bygg kan være. Det blir blant annet fossilfri byggeplass, blågrønne tak og flere andre spennende klimatiltak, sier han.

Skanska skriver i en pressemelding at den blågrønne takløsningen innebærer at deler av taket vil dekkes med et 30 centimeter tykt lag med jord, hvor det skal sås en frøblanding som sankes på øyene i Oslofjorden.

Dette vil samle opp vann og gjøre det mulig å regulere hvor mye vann som slippes ut, noe som igjen bidrar til at overvannsnettet ikke blir overbelastet.

Etter planen skal arbeidene ferdigstilles høsten 2024.