Prosjektleder Lars Egil Borsheim i SUS2023 (fra venstre), Tor Jakob Dysjaland, daglig leder i Sig. Halvorsen, Frode Horpestad, leder for industriavdelingen i Sig. Halvorsen, Karen Mauritzen Midbøe, rådgiver innen anskaffelser i SUS2023 og John Jakobsen, prosjektleder for SUS2023. Foto: Ingveig Tveranger/SUS2023

Sig Halvorsen signerte energikontrakt med Stavanger universitetssykehus

Sig Halvorsen AS skal levere hovedinfrastruktur fra energisentral for kjøle- og varmedistribusjon på nye Stavanger universitetssykehus. Kontrakten har en verdi på vel 31 millioner kroner, inkludert merverdiavgift.

Det skriver prosjektet for nytt universitetssykehus i Stavanger, SUS2023, i en pressemelding.

Sig Halvorsen skal levere varme- og kjølesystemer som omfatter sentrale rørtekniske installasjoner knyttet til energiforsyningen til sykehuset, som baseres på energibrønner i fjell som energilager, supplert med kombinerte varmepumper og kjølemaskiner og kjelanlegg for bioolje og en kompleks energisentral til det nye sykehuset, heter det i meldingen.

Energianlegget omfatter sentrale anlegg for forsyning av varme, isvann, forbruksvann, bereder- og sirkulasjonsanlegg. Varmeanlegget omfatter sentrale anlegg for forsyning av varmt vann for oppvarming, samt distribusjonsnett frem til tekniske rom i byggene. Isvannsanlegget omfatter sentrale anlegg for forsyning av isvann samt distribusjonsnett frem til tekniske rom i byggene.

– For oss betyr dette at vår industriavdeling får en langsiktig avtale over en periode på to år. Vi benytter rillesystem for sammenføyning av rørinstallasjonen i kombinasjon med sveisearbeider. Vi skal også tilpasse opphengsystemer i kulverter slik at også andre entreprenører kan benytte samme føringsveier, sier Frode Horpestad leder for Industriavdelingen i Sig Halvorsen – Bryne.

– Energi, varmt og kaldt vann er viktig på et sykehus, og ikke minst at anlegg for varme og kjøl fungerer. Det er fint at Sig Halvorsen som et lokalt selskap skal levere til SUS2023, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023, i pressemeldingen.