Sikret lokale kontrakter på SUS2023

- Vi ønsket å sikre oss at lokale leverandører kom på tilbyderlisten, og la opp en kontraktstrategi etter det, sa prosjektdirektør Kari Gro Johanson , og la til at det har fungert veldig godt.

Hun leder utbyggingen av Stavanger Universitetssykehus. Det nye sykehuset på 100.000 kvadratmeter skal bygges på Ullandhaug, like nedenfor Innovasjonspark Stavanger og Arkivenes hus. Tomten ligger i Stavanger kommune, og er nær nabo til Universitetet i Stavanger.

Første byggetrinn skal stå klart i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner, og det er snakk om 100.000 kvadratmeter totalt. For litt siden satt Stangeland Maskin i gang med grunnarbeider, og de er bare en av mange lokale leverandører som er inne på SUS2023-prosjektet.

- Vi dro ut på bygda og spurte entreprenører og rådgivere hvordan de ville ha kontraktene for å være med å kjempe om kontraktene. De samtalene gjorde at vi kom frem til at vi ville har byggherrestyrt prosjektering og entrepriser. De fortalte at de ønsket seg kontrakter som ikke var større enn 600 millioner kroner, og vi endte opp med kontrakter på mellom 50 og 200 millioner kroner. Da er det ekstremt mange som kan være med, sa Johanson på Byggedagene. Hun fortalte at prosjekt nå er delt opp i 84 entrepriser.

Prosjektet ble startet etter at det kom en ny lov om offentlige anskaffelser, som gjorde det mulig for byggherren å velge en konkurranseform med forhandlinger – etter en prekvalifisering. For å bli prekvalifisert måtte man ha syv prosent lærlinger og 40 prosent egne ansatte fagarbeidere, og Johanson tror dette har vært et viktig grep for å hindre useriøse aktører.

- Vi skjønte også raskt at det ville være en fordel å få leverandørkompetanse inn i prosjekteringen. Derfor er konkurransene våre også en konkurranse om å optimalisere prosjektene. Entreprenørene kommer med sine gode forslag, og så endrer vi prosjektene og kjører mengdekontroll, sa hun.

Johanson forteller også at de ble utfordret av departementet på å bygge billigere og mer standardisert, og her har de sett til olje- og gassindustrien.

- Vi bor i en oljeregion, og prøver å kopiere dem. Vi forsker ikke så mye, men kopierer rått. Derfor skjer mest mulig bygging offsite, og montering onsite. I tillegg har vi implementert Pims365-systemet, som inneholder alt vi trenger. Dette er også innkjøpt av hele Sykehusbygg nå, sa Johanson.