Dag Runar BåtvikArthur Buchardt og Dag Runar BåtvikArthur BuchardtNejra MacicBenn A BåtvikJohn Chr RyjordPer Jæger og Dag Runar Båtvik

Samler 300 til Norgeshus-kongress på Sundvolden

Det er en Norgeshus-kjede i medvind som denne helgen inviterer 300 personer til sin årlige kongress, som i år arrangeres på Sundvolden Hotel i Buskerud 

- I 2018 passerte vi en ny barriere. For første gang omsatte vi totalt for over tre milliarder kroner – det er en ny milepæl i vår historie, sier en fornøyd Dag Runar Båtvik, daglig leder i Norgeshus. 

Han kan fortelle om en solid vekst de senere årene. Resultatgraden endte i 2018 samlet på fem prosent, der noen medlemmer ligger et godt stykke over snittet, mens noen også har hatt enkelte utfordringer og har noe lavere marginer.

- Hele 15 medlemmer fikk i fjor bli med i tiprosent-klubben – altså en resultatgrad på over ti prosent, og det er vi godt fornøyd med, legger Båtvik til.

Igangsatte 1.013 boliger
Totalt ble det igangsatt 1.013 boliger og hytter i løpet av fjoråret. Hyttebyggingen representerer rundt ti prosent av dette, og er på et relativt stabilt nivå. Det er fortsatt eneboligene som dominerer totalbildet, med 40 prosent av volumet. 25 prosent av volumet er leiligheter og 25 prosent småhusbebyggelse.

- Kjeden fortsetter å vokse, og vi har store ambisjoner om å vokse videre i løpet av de neste årene. Vi er i dag 117 medlemmer i kjeden, men i løpet av inneværende år skal dette tallet videre opp. Det er flere steder hvor vi fortsatt kan bli enda sterkere representert, legger Båtvik til. Spesielt er dette rundt de store byene, hvor vekstmarkedene ligger.

Utvider hovedkontoret
- Veksten vi er inne i, og som vi legger til rette for fremover, gjør at vi også må utvide hovedkontoret på Melhus. Søknaden om å bygge på en ekstra etasje på hovedkontoret er sendt til kommunen, noe som gjør at vi få plass til enda flere ansatte til å serve medlemmene. Når vi vokser totalt sett er det viktig også å bemanne opp hovedkontoret, påpeker Båtvik.

Samtidig som fokus rettes mot volumøkning, er Båtvik også veldig opptatt av å bygge videre på Norgeshus-kulturen, og å videreutvikle kjeden som et godt sted å arbeide.

- Vi er meget stolte over at vi for tredje år på rad er kåret som «Great place to work». Dette gir oss mye ekstra, og er noe vi skal jobbe hardt for å opprettholde. Denne typen samlinger som vi nå arrangerer på Sundvolden er også en viktig brikke i dette arbeidet, legger han til.

Det er 31. gang Norgeshus arrangerer sin kongress, som stadig har vokst i omfang. Totalt er det 300 personer samlet denne helgen – og det er lagt opp til et tett faglig program, både fredag, lørdag og søndag - i tillegg til det sosiale.

Under åpningsseansen fredag sto blant annet investor Arthur Buchardt og Nejra Magic på scenen i tillegg til flere interne foredragsholdere.

Fredag ble det også arrangert en leverandørmesse på hotellområdet.