Prognosesenterets Nejra Macic kunne presentere helt ferske tall fredag.

Peker på fem årsaker til boligprisnedgang

Prognosesenterets Nejra Macic peker på fem årsaker til at vi vil se en svak nedgang i boligprisene i 2019.

Macic kunne på Norgeshus-kongressen fredag presentere helt ferske tall fra Prognosesentret.

– Våre prognoser viser at prisene skal falle svakt i løpet av 2019, sier Macic. Hun drar frem fem overordnede årsaker til at vi i år vil se et prisfall.

– Vi har allerede fått en renteøkning, og det legges opp til ytterligere økninger i løpet av året, noe om vil påvirke markedet. Gjeldsgraden i de norske husholdningene er nå på et høyt nivå, slik at små justeringer også vil slå relativt kraftig inn, påpeker hun.

Videre Macic frem en tilbudsøkning av boliger, som også vil påvirke markedet og prisnivået.

– Vi har også en relativt kraftig avtakende befolkningsvekst, som gjør noe med det overordnede boligbehovet, sier Macic.

En videreføring av boliglånsforskriften vil også påvirke muligheten for enkelte boligkjøpere å ta opp lån i bankene.

– Spesielt ser vi at kravet om maks fem ganger årsinntekten slår merkbart inn, sier hun,

– Sist, men ikke minst, vil gjeldsregisteret påvirke markedet, Vi er ett av få land som tidligere ikke har hatt dette, men nå er det kommet også til Norge, sier Macic.

Lønnsvekst drar opp
Samtidig drar hun også frem noen markedsdrivere som kan dra prisene mot vekst.

– Vi ser en lønnsvekst komme – og det er fortsatt en nedgang i arbeidsledigheten, noe som vil øke kjøpekraften, påpeker hun.

Færre igangsettelser
Igangsettingstillatelsen av nye boliger falt i fjor, og prognosene peker på en videre nedgang i år. Samtidig viser Prognosesenterets prognoser at det blir flere igangsettelser neste år, før det blir et nytt fall i 2021.

– Antall igangsettelser vil bli 15 prosent lavere i denne treårsperioden enn i forrige treårsperiode. Fordelt på boligtyper ser vi en oppgang innen leiligheter, mens småhus og eneboliger skal noe ned, påpeker Macic.