Arthur Buchardt talte fredag foran 300 deltakere på Norgeshus-kongressen.

- Om 12 år så er eneboligene selvforsynt med energi

Foran 300 deltakere på Norgeshus-kongressen slo investor Arthur Buchardt fast at de som tør å forandre seg i en tidlig fase er de som overlever i morgendagens marked - og at dette også vil gjelde innen boligmarkedet.

– Endringene i samfunnet skjer raskt. De som vil gjøre det best er ofte de som ikke har lange tradisjoner bak seg - ingen historikk, men som jobbe med blanke ark, uttalte er opplagt Buchardt på Sundvolden Hotel fredag. Han viste til utviklingen av elbilene.

– For ti år siden hadde vi ikke noe elbil-marked, men nå er dette i ferd med å endre hele bilbransjen. Og denne endringen kom ikke fra de etablerte aktørene og de store kjente merkene, dette er gjort av nye aktører uten bilhistorikk - men som satser nytt og annerledes, uttalte han. Han peker på at de store endringene også vil prege boligmarkedet i tiden fremover.

– Nylig demonstrerte flere titusen ungdommer for klimasaken foran Stortinget. Om ti år er dette boligkjøperne dere skal bygge for. Hvilke boliger og hvilke produkter er det de vil ønske å kjøpe, spurte han salen.

– Dette vil medføre at man på mange måter må tenke helt nytt innen boligsektoren - og det må bygges på en måte det ikke er gjort før. Dette kan være en trussel - men gir samtidig store muligheter for de som satser riktig. Man må tenke annerledes og vi må handle raskere – før det er for sent, sier Buchardt, som samtidig slo fast at innen 12 år så vil alle nye eneboliger være selvforsynt mer energi.

– For dere med kompetanse gir dette mye å jobbe med fremover. Det ligger her gode muligheter for bedre fortjeneste, men også økte krav. Dette innebærer også å lage og selge produkter som en helhet, og dette produktet må ha en merkevareprofil som appellerer til kjøperne. Boligene vil sende ut et signal og hvem vi er, og da er boligenes profil viktig. Man må tenke på hva verdien av dagens boliger vil være om 20 år, sier Buchardt.