Jon Sandnes og Baard Schumann.,Baard Schumann i Selvaag Bolig.Per Jæger i Boligprodusentene.Finansminister Siv Jensen.Finansminister SIv JensenBoligkonferansen 2018Thomas Becke i Husbanken.Daniel K. Siraj i OBOS.Harald Martin Gjøvaag i Selvaag BoligAdm. dir. Martin Asp i JMMonica Mæland

Rundt 240 personer deltar på Boligkonferansen

Totalt er rundt 240 personer til stede på Boligkonferansen på Meet Ullevaal tirsdag og onsdag denne uken.

På konferansen deltar en rekker personer i og tilknyttet det norske boligmarkedet og på konferansen deltar blant annet kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, finansminister Siv Jensen, fagdirektør analyse og utvikling i Husbanken Thomas Becke, Jeanette Strøm Fjære i DnB, konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS, utviklingssjef Harald Martin Gjøvaag i Selvaag Bolig, avdelingsleder plan og arkitektur Rita Einevoll i Nordbohus, adm. dir. Martin Asp i JM Norge, Bjørnar Laabak, representant i bystyret i Fredrikstad, adm. dir. Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens Forening samt direktør Pål Molander ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Boligkonferansen 2018 går over to dager. Tirsdag 24. april er en åpen konferanse der man setter rammebetingelser, energi og miljø, finansiering, boligforsyning, markedsmuligheter og boligpolitikk på dagsorden. På Dag 2 av Boligkonferansen inviterer Boligprodusentene og Byggevareindustriens Forening inn til en felles fagdag med fokus på digitalisering. Dette skjer i etterkant av gjennomføringen av foreningenes generalforsamlinger.