- Det har vært behov for forskriften, men jeg registrerer at det er uenighet om hva som bør skje fremover. Det er også slik at boliglånsforskriften ikke er svaret på alt – det er også flere andre forhold som påvirker utviklingen i boligmarkedet, sier finansminister Siv Jensen.

Ingen fasit på boliglånsforskriften fra Jensen

- Jeg kommer ikke her og nå til å gi svaret på hva vi vil gjøre med boliglånsforskriften, men jeg kan love at vi skal gå grundig gjennom alle aspekter ved forskriften, uttalte finansminister Siv Jensen på Boligkonferansen i Oslo tirsdag.

Som forventet kom ikke finansministeren med fasiten på hva departementet kommer til å gjøre med boliglånsforskriften som utløper 30. juni i år. Hun kom likevel med forsikringer om at hun tar dette alvorlig og at hun skal sette seg grundig inn i alle aspekter ved forskriften før hun fatter en beslutning. 

- Det har vært behov for forskriften, men jeg registrerer at det er uenighet om hva som bør skje fremover. Det er også slik at boliglånsforskriften ikke er svaret på alt – det er også flere andre forhold som påvirker utviklingen i boligmarkedet. Men det å ha en riktig regulering til enhver tid er fornuftig. Jeg skal derfor gå veldig grundig gjennom alle de innspillene som er kommet - ikke minst i forhold til gjeldsutviklingen. De siste tallene vi har sett viser en liten nedgang i gjeldsnivået og det kan være et bra tegn å ta med seg. Det er ikke sunt om gjelden blir for stor - ikke minst for de svakeste husholdningene, sier Jensen.

Hun var helt klar på at boligmarkedet og utviklingen i boligprisene er noe av det som opptar oss nordmenn aller mest - ikke minst med tanke på at så mange har store verdier bundet opp i boligmarkedet.

- Men det er ikke bare store verdier som bundet opp i boliger - det er også mye gjeld som er bundet opp i boligene våre. 90 prosent av gjelden er bundet opp i boliger, påpeker Jensen, og understreker at det er viktig at vi ikke bygger oss opp til en ny gjeldskrise. Hun peker på at man ikke skal gå så langt tilbake i historien før vi ser hvor galt det kan gå, gjennom den store bankkrisen.

- Formålet med boliglånsforskriften er at man skal være i stand til å håndtere en nedgang. Vi er godt i gang med å vurdere hvordan forskriften har virket og effekten av forskriften. Boligmarkedet roet seg noe ned i etterkant av innføringen av forskriften, men vi vet ikke hvor mye forskriften i seg selv har påvirket dette, sier Jensen.

Finanstilsynet anbefaler å videreføre forskriften og får også støtte av Norges Bank.

- Innføringen av en boliglånsforskrift utgjør et stort inngrep i markedet, men inntrykket fra høringen er også at den høye gjelden utgjør en risiko, sier finansministeren.

Hun peker på at det for byggenæringen vil være viktig med en stabil utvikling både i boligmarkedet og i markedet forøvrig.

- Jeg skal gjøre mitt beste for at vi får en solid utvikling og at vi unngår store bolig- og finanskriser og jeg skal jobbe for å sikre gode rammebetingelser for boligbransjen, legger Jensen til.