Fungerende administrerende direktør i RIF, Ari Soilammi. Foto: RIF

RIF med krass kritikk til regjeringens krisepakke - har ikke tatt varslene på alvor

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener regjeringens siste krisepakke for et koronarammet næringsliv viser at de ikke har lyttet til byggenæringen.

‒ Næringen blir nok en gang behandlet av regjeringen som Norges største ikke-næring, selv om bygg, anlegg og eiendom står for 25 prosent av sysselsettingen i Norge, sier fungerende administrerende direktør i RIF, Ari Soilammi, i en melding til Byggeindustrien.

Soilammi mener det er tydelig at regjeringen har ikke tatt varslene fra en samlet byggenæring på alvor når de i sin siste krisepakke kun foreslår fire milliarder kroner til vedlikehold og bygg og til nye prosjekter i kommunene.

‒ I alle bransjer er det nå dramatiske fall i ordrereserver og forventningene til markedet fremover har ikke vært så dårlige på 30 år. Det blir mye dyrere for regjeringen å drive brannslukking til høsten og vinteren når ordrereservene er brukt opp og permitteringene brer om seg, uttaler Soilammi.

‒ Det trengs langt kraftigere virkemidler enn to-tre ekstra milliarder til vedlikehold av offentlige bygg når vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet for offentlige bygg, veier, bane, og vann og avløp er på over 2.600 milliarder kroner i Norge, som kartlagt i State of the Nation-rapporten til RIF, slår den fungerende RIF-sjefen fast.