Nelfo: Regjeringens tiltak vil gi oppdrag over hele landet

Direktør for næringspolitikk Tore Strandskog i Nelfo mener regjeringen langt på vei innfrir i krisepakken som ble lagt fram fredag.

Regjeringen la fredag fram en ny krisepakke, med tiltak for til sammen 27 milliarder kroner.

Det foreslås blant annet fire milliarder kroner til å holde aktiviteten oppe i byggebransjen, og det gis 3,6 milliarder kroner over tre år til en grønn omstillingspakke.

– Vi synes regjeringen godt på vei innfrir her, med øremerkede midler til vedlikehold av offentlige bygg og en grønn vekstpakke, sier direktørfor næringspolitikk Tore Strandskog i Nelfo i en kommentar til Byggeindustrien.

Han mener tiltakene vil stimulere etterspørselen fra privat næringsliv og gi oppdrag til Nelfos medlemmer over hele landet. 

– Det er også svært positivt med økt lærlingetilskudd og at Enova viderefører støtten til enøktiltak i privatboliger. Vi ser selvsagt også forbedringsmuligheter i pakken, og ser frem til at Stortinget i tiden frem til 19. juni vil sikre en enda bedre og treffsikker pakke, sier Strandskog.