Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL. Foto: BNL/Moment studio

BNL: - Regjeringens krisepakke er langt fra god nok

– Regjeringen må bidra til å stimulere etterspørselen for å unngå en varslet krise i byggenæringen. Forslag om fire milliarder kroner til vedlikehold og bygg - herav 2,5 milliarder til nye prosjekter i kommunene, vil ikke sikre sysselsettingen i byggenæringen, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes.

På forhånd var det knyttet store forventninger innen bygg og anlegg til hva som skulle komme i fase tre av krisepakkene. BNL er ikke overbevist om at det som kom fredag er nok, og er svært bekymret for at kriseforståelsen i regjeringen ikke er stor nok når det gjelder byggenæringens utfordringer fremover.

Det haster å få ordre ut som bedriftene kan konkurrere om gjennom stimulering av offentlig og privat etterspørsel, og som treffer bedrifter i hele landet, sier Sandnes i en pressemelding.

Torsdag kom BNL med en prognose som varsler en betydelig nedgang i aktiviteten på rundt fire prosent i år, som utgjør et fall på 24 milliarder i omsetningen for byggenæringen. Til sammenligning var nedgangen under finanskrisen på to prosent.

Fallet i byggenæringen vil føre til nedbemanninger i mange bedrifter i månedene som kommer. Denne krisepakken vil gjøre liten forskjell, sier BNL-sjefen.

BNL ber derfor om at Stortinget bevilger ti milliarder kroner ekstra til nye oppdrag i kommunesektoren for å sikre aktivitet og sysselsetting. Videre må Stortinget sørge for at det også kommer nye oppdrag i stat og fylkeskommunene.

Prognosene anslår også et fall på opptil 40 prosent i leilighetsbyggingen.

– Skal folk ha et sted å bo må Husbankens rammer endres og utvides, slik at flere får lån til hele boligkjøpet. Dagens krisepakke vil ikke øke boligbyggingen, det vil kunne skape ustabilitet i boligbyggingen og boligmarkedet som vil få store ringvirkninger, sier Sandnes.

Regjeringen la også frem 3,6 milliarder kroner til en grønn omstillingspakke i kjølvannet av koronakrisen, uten at byggenæringen ser ut til å være en del av denne.

– BNL er svært overrasket over at regjeringen ikke ønsker å bruke byggenæringen til grønn omstilling hvor potensialet er stort, sier Sandnes.

Videre peker Sandnes på at Enova må innrette tilskuddene slik at de også kan brukes til å gjøre trinnvise forbedringer på boliger for folk flest.

– Det vil være en katalysator for investeringer og klimakutt samtidig som de sikrer fagarbeidere og lærlinger jobb, avslutter Sandnes.