Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Foto: Malin Strandberg

Boligprodusentene: - Regjeringen har glemt boligbygging

Regjeringen har glemt boligbygging da de i dag la fram tiltak for å føre Norge ut av koronakrisen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Han viser til at salg og igangsetting av nye boliger har falt markant.

- Hver bolig som ikke bygges gir tap av 3,4 årsverk i verdikjeden. Basert på salgstallene tilsier en moderat prognose at det på årsbasis vil bli igangsatt 10.000 færre boliger. Dette vil føre til 34 000 færre årsverk, sier Jæger i en pressemelding.

Samtidig påpeker han at det tar tid å gjennomføre boligprosjekter. Manglende salg og igangsetting i år vil ha direkte sysselsettingsmessige konsekvenser de neste par årene, og Jæger varsler stor ledighet i 2021.

Det er spesielt to konkrete tiltak for å stimulere salg og igangsetting av boliger Jæger og Boligprodusentene etterlyser:

  • Husbanken må få 25 milliarder kroner i økte utlånsrammer. Dette vil sikre finansiering av 10 000 boliger. Kunder som har betalingsevne til å kjøpe ny bolig må få finansiering og ikke hindres av privatbankene som struper boligutlånene. Husbanken reddet boligbransjen på 90-tallet etter børskrakket, og bidro til å opprettholde boligproduksjonen etter finanskrisen i 2008.
  • En forsikringsordning for usolgte leiligheter som gjør det tilstrekkelig med 30 prosent forhåndssalg for å få byggelån. Bankene har hevet kravet til forhåndssalg fra typisk 60 prosent, til 70-80 prosent. Selv prosjekter med brukbart salg oppnår ikke et så høyt forhåndssalg, og blir ikke igangsatt. Og uten igangsetting, ingen sysselsetting. Ved at staten går inn som assurandør (garantist) i en ordning med fulltegningsforsikring, kan nye leilighetsprosjekter få byggelånsfinansiering med 30 prosent forhåndssalg. Forsikringsordningen dekker løpende kapitalkostnader og driftskostnader dersom det fortsatt er usolgte leiligheter når prosjektene ferdigstilles.

I meldingen understreker han at begge tiltakene vil gi stor sysselsettingseffekt og lave kostnader for staten.

- Lånerammer til Husbanken er "under streken" og ikke ordinær utgiftspost på statsbudsjettet. Lånene skal betales tilbake og misligholdet er lavt. Når det gjelder forsikringsordningen vil leilighetsprosjektene som igangsettes i år, først ferdigstilles i 2022. Norges Bank forventer da betydelig vekst i økonomien og bedre marked. Det er også enklere å selge nye leiligheter som er i produksjon og har kortere tid til ferdigstillelse. Den økonomiske risikoen for at det vil være mange usolgte leiligheter når prosjektene ferdigstilles, er derfor liten, avslutter Jæger.