Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf), finansminister Jan Tore Sanner (H) og statsminister Erna Solberg (H) under en pressekonferanse om Norges vei ut av koronakrisen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Koronatiltak for 27 milliarder kroner fra regjeringen

I regjeringens fase 3-pakke legges det fram tiltak for til sammen 27 milliarder kroner, blant annet til en grønn omstillingspakke.

Fredag ble den tredje krisepakka til regjeringen presentert. Den inneholder en rekke tiltak som til sammen vil koste om lag 27 milliarder kroner. Det skal bidra til å få fart på økonomien og næringslivet, mener statsminister Erna Solberg (H).

– Vi løser ikke alle utfordringene med de tiltakene vi legger fram i dag. Vi må bruke flere budsjetter i årene som kommer. Men dette er skritt på veien ut av krisen, sa Solberg da regjeringen fredag presenterte den tredje krisepakken.

Bidra til verdiskaping

Blant tiltakene i den siste krisepakka er 4 milliarder kroner i lønnstilskudd til bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake, og like mye til å holde aktiviteten oppe i byggebransjen.

Verftsnæringen, sesongbedrifter og reiselivet får 620 millioner kroner, mens tiltak til forskning, innovasjon og teknologiutvikling får 800 millioner kroner.

I tillegg er 4,5 milliarder kroner øremerket grønn omstilling. Av disse skal 3,6 milliarder brukes til å skape grønne arbeidsplasser og få ned utslippene.

Samlet vil tiltakene bidra til å få folk i jobb, øke aktiviteten i norsk næringsliv og bidra til langsiktig verdiskaping i privat sektor fremover, mener statsministeren.

– Slik styrker vi grunnlaget for norsk velferd i fremtiden, sier hun.

Underskuddet øker

Med dagens forslag inkludert ligger det an til et samlet oljekorrigert budsjettunderskudd på 485 milliarder kroner i 2020, ifølge regjeringen. Det betyr en budsjettsvekkelse på 243 milliarder kroner siden statsbudsjettet ble revidert 12. mai.

Bruken av oljepenger ligger an til å bli 425 milliarder kroner i 2020. Det tilsvarer 4,2 prosent av oljefondet.

Regjeringen varsler også at kontantstøtten til bedriftene skal trappes gradvis ned og fases ut innen utgangen av august. Fra 1. september vil også arbeidsgivere måtte betale lønn til nye permitterte i ti dager.

– Nå som arbeidsmarkedet er bedre, må vi tilpasse regelverket slik at det ikke fører til flere permitteringer enn nødvendig, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). Men den økte dagpengesatsen for permitterte skal videreføres, lover han.

Samtidig innføres det lettelser i formuesskatten. Regjeringen mener dette vil være et insentiv til å investere i nye bedrifter.

Opposisjonen raser

Opposisjonen var raskt ute med kritikk av den siste krisepakken.

– Dette er tafatt, grått og usosialt. Tafatt fordi dette er altfor lite til å bekjempe arbeidsløsheten, grått fordi satsingen på grønn omstilling er minimal, og usosial fordi regjeringen vil gi mer skattelette til den økonomiske eliten. Her er regjeringen utilgivelig tiltaksløs, sier partileder Audun Lysbakken.

MDG beskriver på sin side pakken til grønn omstilling som «lommerusk».

Heller ikke Frp mener krisepakken holder mål, men omtaler satsingen på maritim næring som «et mageplask».

– Dette holder bare ikke. Det er svært spesielt at man nå foreslår å bruke nesten like mye på integrering som på å redde den maritime næringen. Vi kan ikke la verft langs kysten og arbeidsplasser gå tapt. Hver arbeidsplass på verft genererer 5,4 øvrige arbeidsplasser, slår finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug fast.