Rema-Reitan og Snøhetta-direktøren på Byggedagene - Langt fra operaen til Rema 1000

Rema 1000-sjefen vil bygge for kvalitet og kostnadsbesparing, og arkitekten vil bryte loven. Snøhetta-tegnede prototypbygg skal gi dagligvarehandler fra øverste hylle.

Se Ole Robert Reitans innlegg på Byggedagene nederst i artikkelen.

Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan og Snøhetta-direktør Kjetil Trædal Thorsen kunne dele sin visjon om energieffektive og arkitektonisk spennende Rema-butikker med Snøhetta-design med Byggedagene-deltakerne torsdag.

Rema 1000 på Kroppanmarka i Trondheim er en helt unik matvarebutikk i Norge.

Fra belastning til berikelse

Butikken er tegnet av stjernearkitektene i Snøhetta, har høy energistandard og desto høyere ambisjoner. Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan og Snøhetta-direktør Kjetil Trædal Thorsen fikk siste ordet på Byggedagene 2015 med sine tanker rundt ambisiøse bygg til dagligvarebutikker.

– Det er helt unødvendig å bygge stygge bygg for å gjøre det billig, slo Rema 1000-sjefen fast.

Reitan kunne i sitt innlegg på Byggedagene avsløre at det i dag er fire konkrete planer om nye Kroppanmarka-bygg i Norge. Den første butikken skal brukes som en prototyp og et laboratorium for forbedring og utvikling av byggkonseptet.

– Vi vil bygge butikker hvor huset er en del av merkevaren. Det vi har fått, er et bygg som er mye mer rasjonelt å drive, og som har lavere driftskostnader. Vi har et bygg som kan driftes med lavere miljøbelastning og enklere varehåndtering. Vi oppleves som en kvalitetsleverandør fordi bygget er av høy kvalitet, sa Reitan da han ramset opp fordelene han kan se ved å legge lista høyt for butikkbyggene i kjeden.

Omtrent 11.000 mennesker jobber, ifølge Reitan, i norske Rema 1000-butikker. For dem kan et arkitektonisk og byggemessig skifte i kjeden bety et langt bedre arbeidsmiljø.

Lokalsamfunnene står også å tjene på satsingen.

– Målet er at butikkene skal være en berikelse for lokalsamfunnet i stedet for en belastning. Og hvorfor skal en så talentfull mann som Kjetil Trædal Thorsen lage bygg som kun står i hovedstaden, og som folk bare besøker to ganger i løpet av livet? spurte Reitan retorisk, selv om han selv hevder å ha besøkt operaen i Bjørvika mer enn to ganger.

Mot loven

Thorsen selv viste seg full av entusiasme for dagligvaresatsingen.

– Dagligvarekjeder tenker generelt ikke på bærekraften til lokalmiljøet de etablerer seg i, og bidrar ikke med stort mer enn noen kortvarige arbeidsplasser. Det er lite små kommuner kan gjøre, så hvis ikke aktører som Rema 1000 tar initiativ, blir det ikke gjort, sa Thorsen, som kunne fortelle at han ikke nølte et sekund da han fikk forespørselen fra Rema 1000 om bygget.

Arkitekten kom også med et stikk til en byggenæring som etterstreber å levere prosjekter uten feil.

– Det er helt misforstått å prøve å levere feilfritt når man bygger prototyper. Når vi innoverer, må vi eksperimentere. Da må vi gjøre feil slik at vi kan bygge bedre neste runde. I denne prosessen er lovverket en begrensning, så da bryter vi loven. Vi må utfordre lovverket og utfordre hvordan man gjør ting. Det bygges altfor få prototyper, og jeg vil oppfordre alle til å tenke mer nytt, sa han.