Rema 1000 Kroppanmarka

Rema 1000 Kroppanmarka

 

Sted: Kroppanmarka, Trondheim

Prosjekttype: Butikk

Byggherre: Rema Eiendom Nord

Prosjekteringsledelse og
hovedentreprenør: HENT

Arkitekt: Snøhetta/
Voll Arkitekter (ansvarlig søker)

Rådgivere vedr. energi: Sintef

Rådgivere: Fjernvarme: Statkraft Varme - Høyspent: Trønder Energi - Tele/data: Relacom

Underentreprenører/leverandører: Ventilasjon: Teknisk Ventilasjon - Rørteknisk: VVS Friden - Elektriker: Best Elektro - Oppmåling: Nidaros Oppmåling - Grunnarbeid: BL Entreprenører - Stål, bæresystem: Karl Molin Stålkonstruksjoner - Fasade: Fresvik Produkter - Stål: Stav Stålindustri - Porter: Hørmann Norge - Maler: Talseth & Husby - Murer/ gulvstøp: Solli Gulvstøp - Glass/ alu./ Aerogel: Sagstuen - Sedumtak: Vital Vekst - Radon: Tentex - Flis: Br. Olsen Mur & Bygg - Taktekker: Protan tak - Lås og beslag: Beslag-Consult - Ytterdører: RH-Prosjekt - Fasade-
plater: Vink Norway

«Det dobbelte av en vanlig butikk» var det nærmeste Ole Robert Reitan ville oppgi da han skulle svare lokale Adresseavisen hva som var prislappen på det nye butikkbygget Rema-
gruppen tok i bruk i Kroppanmarka i Trondheim midt i august.

Men om prisen ble høy, er det ingen grunn til å tvile på at Rema Eiendom Nord (byggherre) har fått et strålende resultat. Og med alt som er lagt ned av smarte og energibesparende løsninger i bygget, skulle det være god grunn til å vente at investeringen vil betale seg gjennom reduserte driftskostnader.

Bygget er for øvrig et samarbeid mellom Reitan-gruppen og arkitektfirmaet Snøhetta, mens det er HENT som har vært totalentreprenør.

Ville ha noe pent
Anleggsleder fra HENT, Kjell Gamlem, forteller at en av grunnene til at Rema og Reitan har satset på ny arkitektur, er at Ole Robert Reitan (og resten av Reitan-familien) har fått tilbakemeldinger på butikkenes visuelle uttrykk.

Derfor ble Snøhetta hentet inn, og resultater er altså et bygg som både har estetiske kvaliteter, samtidig som man har valgt meget gode byggetekniske løsninger, blant annet når det gjelder energi.

God prosess
Gamlem forteller at bygget består av 800 kvadratmeter butikkareal samt 200 kvadratmeter til lager, kontor etc. Han beskriver byggeprosessen som god og positiv.

– Det har vært et meget godt samarbeid med både byggherren Rema Eiendom Nord. Med Snøhetta hele veien. HENT har etter hvert tilegnet seg god kompetanse på nye miljøløsninger, og med forskningsstiftelsen SINTEF med på laget har det vært utrolig positivt å bygge et så vidt avansert bygg, sier anleggsleder Kjell Gamlem. Han roser også de andre leverandørene som har bidratt til en god byggeprosess, og tilføyer at det slett ikke er første gang HENT bygger for Rema-konsernet.

– Og naturligvis håper vi at det ikke blir siste gang heller. Det er spennende også for oss å være med på slike oppdrag, samtidig som vi har erfaring for et godt samarbeid, sier han.

Fornøyd butikksjef
Også butikksjefen for den nye Rema-butikken er fornøyd med resultatet, Yasmin Omar synes det er blitt en flott arbeidsplass. Både hun og de ansatte er meget godt fornøyd.

Da vi besøkte butikken, dagen etter den offisielle åpningen (der både Ole Robert Reitan og «sjefen sjøl» Odd Reitan hadde vært med), var butikksjefen spent på kundenes reaksjoner. Men så langt hadde de vært positive.

Løsningene vekker også interesse innad i Rema-systemet. Åpningen falt i tid sammen med det årlige «Riksmøtet», og da vi var på besøk kom det flere større delegasjoner med andre Rema-kjøpmenn for å studere løsningene.

Lys og varme
For en butikk i Trøndelag skulle det være naturlig at lys og varme står i sentrum, og Kjell Gamlem forteller at det er valgt nye og gode løsninger på disse områdene.

Blant annet er det lagt vekt på store vindusflater som kan gi godt med dagslys inn i butikken og på den måten bidra til å redusere energiforbruket til dette.

Gamlem forteller videre at de til de store vindusflatene har valgt å bruke et forholdsvis nytt produkt i norsk målestokk. Polykarbonatplater fylt med Aerogel. Dette er i prinsippet et 3-veggs kanalplastsystem fylt med isolerende gel. I tillegg til at det gir god isolasjonseffekt, bryter det også lyset som slippes gjennom på en måte som gir en behagelig opplevelse inne.

Spennende energiløsning
Normalt skulle et bygg som dette kobles til fjernvarmenettet i Trondheim, men på grunn av de løsningene som er valgt har man fått dispensasjon fra dette.

Rema har selv valgt å lage en egen brosjyre med presentasjon av energiløsningene, som ble delt ut til kundene fra starten.

I tillegg til den spesielle løsningen med vindusflatene har man også lagt sedum på taket. Dette er en lavtvoksende torv som har den egenskapen at det kan lagre mye regnvann. Dermed oppnår man en bedre isolering.

Utenfor butikken er det også boret fire brønner for å lagre overskuddsvarme. Denne varmen kan hentes tilbake når det er behov for det. Videre kan man dumpe varme som produseres fra kjøle- og fryseanleggene, og hente kaldt vann som kan brukes til å kjøle ned butikken, uten bruk av ekstra energi. Hele lokalet har for øvrig vannbåren varme i gulvet.

Det er også valgt miljøvennlige løsninger for kjøle- og frysediskene. Her benyttes det bare naturlige og miljøvennlige væsker. I kjølediskene er dette CO2 (Rr744), mens det brukes propan (R290) i frysediskene.

God hjelp
Byggherre og entreprenør har for øvrig fått god hjelp til å komme frem til resultatene. Sintef Energiforskning har utviklet den totale energiløsningen, blant annet gjennom testing, måling og tilrettelegging for å komme frem til de mest energibesparende løsningene. Dette har ført til at butikken bruker 30 prosent mindre strøm enn en annen sammenlignbar butikk.

Også Enova har gitt sitt bidrag gjennom støtte til gode tiltak for å redusere strømforbruket. I butikken er det også lagt opp til kildesortering av alt avfall. For kundene har man laget en egen sorteringsstasjon i inngangspartiet for sortering av tomgods, el.artikler, lyspærer/lysrør osv. Alt avfall som butikken selv skaper blir kildesortert. Plast, papp, matavfall, trevirke mv. sorteres og sendes til resirkulering.

Lokale løsninger
Etter hvert vil det bli bygget flere Rema-butikker omkring i landet, basert på de samme arkitektoniske prinsippene. Men ut fra et ønske om å ivareta lokale tradisjoner vil selve inngangspartiet få egne løsninger fra prosjekt til prosjekt, tilpasset lokale forhold.

Snøhetta har i det hele skapt et fleksibelt konsept, med en lett gjenkjennelig butikk der inngangspartiet er trukket ut av romprogrammet, og gitt en særegen identitet som kan tilpasses fra sted til sted.

Tekst og foto: John Inge Vikan