Rapport: Sirkulærøkonomi kan kutte CO2-utslipp med 39 prosent

En ny rapport fra Circle Economy, som ble lansert på den digitale Davos-konferansen, viser at omstilling til sirkulærøkonomien kan spare verden for 22,8 milliarder tonn karbonutslipp.

Circularity Gap-rapporten viser at ved å gå over til en mer sirkulær økonomi kan man  kutte de årlige, globale utslippene med 22,8Gt, en reduksjon på 39 prosent fra 2019 nivået på 59,1 Gt.

– Sirkulærøkonomi er et at de viktigste verktøyene for å forhindre klimakollaps. Konklusjonen i årets Gap-rapport krever at Norge nå omstiller seg fra lineær til sirkulær økonomi, sier Leif Nordhus, daglig leder i Circular Norway i en pressemelding.

– Circularity Gap Report gir ikke bare en realistisk advarsel om klimakrisen dersom vi ikke handler nå, men gir også svar på hva som må gjøres. Samarbeid mellom myndigheter, næringsliv sivilsamfunn er nødvendig for å oppskalere sirkulærøkonomi og kutte klimautslipp. Kun gjennom felles investeringer og forpliktelser for sirkulær praksis, kan vi skape en mer bærekraftig og motstandsdyktig fremtid, sier Børge Brende, president i Verdens økonomiske forum i meldingen.

Circular Norway er norsk samarbeidspartner til Circle Economy.