Pons nye avdeling I Trondheim er bygget på en 16 mål stor tomt på Tiller.
Pons nye avdeling I Trondheim er bygget på en 16 mål stor tomt på Tiller. Foto: Pon Equipment.

Pon har flyttet i Trondheim

Pon Equipments avdeling i Trondheim har flyttet fra Tunga til helt nye lokaler på Tiller i bydelen Heimdal.

Pon Equipments Trondheimsavdelingen på Tunga ble åpnet midt på 60-tallet. Et stort behov for mer plass og mer moderne fasiliteter, i tillegg til lokale utviklingsplaner på Tunga, gjorde at beslutningen om å finne nye lokaler måtte gjøres, skriver Pon Equipemt i en pressemelding.

Ifølge Pon Equipment valgte de å etablere Trondheimsavdelingen på Tiller fordi det er et knutepunkt for mye næringsvirksomhet, og det ligger ved E6 som er en viktig innfartsåre til Trondheim.

Bygget har en grunnflate på 3.500 kvadratmeter med 4.400 kvadratmeter i bruksareal. Tomta er på 16 mål. I alt rommer bygget 21 kontorer, verksted med fire løp i tillegg til komponentverksted. Bygget inneholder også fasiliteter som vaskehall, lakkhall, delelager, sveiseverksted, slangeverksted, brukt avdeling og utstyrshub, opplyser Pon i meldingen.

Avdelingsleder Kenneth Bratseth i Pon Equipment.

Avdelingsleder Kenneth Bratseth i Pon Equipment.

Foto: Pon Equipment.

– Det har vært et par hektiske år med planlegging av det nye bygget og gjennomføring av flytteprosessen. Heldigvis har jeg hatt god hjelp av Lars Fyhn Stene fra Pon Rental, sier avdelingsleder Kenneth Bratseth i Pon Equipment.

– At vi havnet på Tiller vil gjøre oss mer tilgjengelig for våre kunder, og med større lokaler og uteareal har vi fått bedre plass til maskiner i utleie- og bruktflåten, i tillegg til de som skal klargjøres for kunder, fortsetter han.

Pon Equipment har flyttet inn i nybygget sammen med Pon Rental, Pon Energy Rental (tidligere Energyst) og Sitech. Totalt vil det jobbe 59 ved avdelingen.

– Det var på høy tid å flytte fra lokalene på Tunga. Arealene på Tiller gir oss større muligheter til å utføre jobber vi tidligere har måttet overlate til andre avdelinger. Å ha mer kompetanse under samme tak ser jeg på som en stor fordel, sier administrerende direktør Ole-Petter Holene i Pon Equipment.

I nybygget finner man blant annet verksted med fire løp i tillegg til komponentverksted.
I nybygget finner man blant annet verksted med fire løp i tillegg til komponentverksted. Foto: Pon Equipment.