- Alt i alt vil jeg si vi er offensive for neste år, sier Ole-Petter Holene, konstituert administrerende direktør i Pon Equipment.

- Alt i alt vil jeg si vi er offensive for neste år, sier Ole-Petter Holene, konstituert administrerende direktør i Pon Equipment.

Pon budsjetterer med all time high i 2023

Noen av landets største og mest sentrale leverandører av anleggsmaskiner tror ikke på noen stor markedsmessig nedtur i 2023. – Vi budsjetterer faktisk med all time high, sier Pon-sjef Ole-Petter Holene.