Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) i Oslo sier det blir nye bompengeforhandlinger med Viken og staten i 2024. Foto: Terje Pedersen / NTB
Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) i Oslo sier det blir nye bompengeforhandlinger med Viken og staten i 2024. Foto: Terje Pedersen / NTBTerje Pedersen / NTB

Oslo svarer på Enova-kutt med ny tilskuddsordning for lading av elvarebiler

Oslo kommune etablerer en ny ordning for lading av elvarebiler. Bedrifter kan få dekket 30 prosent av kostnadene til lader og ladeinfrastruktur for elvarebiler.

Enova har varslet at støtten til kjøp av nye elvarebiler og biogasskjøretøy avsluttes 31. mai 2023. Som følge av dette, vil også den nasjonale tilskuddsordningen for kjøp av lader til elvarebil avsluttes. Nå svarer Oslo kommune med en ny tilskuddsordning med lading av elvarebiler.

– Ordningen gjør at bedrifter nå kan søke tilskudd til ladebokser i tillegg til ladeinfrastruktur. Hensikten er å demme opp for den negative effekten av at Enova sin tilskuddsordning avvikles, og dermed gjøre det lettere for bedrifter å bytte fra fossil til elektrisk varebil, melder Klimaetaten i Oslo kommune på sine nettsider.

For at Oslo skal nå sine klimamål må alle varebiler være elektriske innen 2030. I dag er andelen 15 prosent.

– Staten trekker dessverre ut kontakten for elvarebilene, når Enova nå alt for tidlig legger ned tilskuddsordninger. Dette slår beina under klimaarbeidet til flere bedrifter, noe som er svært beklagelig. Når staten trekker seg ut, tar Oslo nå ansvar for å sikre at elektrifiseringen av varetransporten fortsetter. Det er avgjørende for at vi skal bli en utslippsfri by i 2030, sier Sirin Stav, miljøbyråd i Oslo kommune i meldingen.

Den nye ordningen dekker 30 prosent av kostnadene, og makstilskuddet er 15.000 kroner per ladepunkt. Kommunen dekker maks en million kroner per bedrift for hele tiltaket. Det er ingen grense på hvor mange ladepunkt hver bedrift kan søke om støtte til, opplyser kommunen.

– Med den nye ordningen kan bedrifter som har mange elvarebiler få tilskudd til å etablere flere ladere. Vi vet at for bedrifter med mange kjøretøy er omstillingen til elektrisk ekstra kostbar på grunn av store innkjøp. Vi håper denne ordningen kan bidra til å redusere den økonomiske belastningen og bidra til overgangen til elektriske varebiler, sier Margrethe Lunder, klimarådgiver i Klimaetaten.