Illustrasjonsfoto: Truls Tunmo

Illustrasjonsfoto: Truls Tunmo

Enova fjerner støtten til elvarebiler

Salgstallene for april viser at annenhver varebil som selges, drives av elektrisitet. Nå varsler Enova at støtten til kjøp av slike biler avsluttes. Samtidig avsluttes også støtten til biogasskjøretøy. – For tidlig, sier Oslo kommune.

– Salget av elvarebiler har virkelig skutt fart. Den høye markedsandelen bekrefter at elvarebilen har tatt en sterk posisjon i bilmarkedet. Bransjens egne tall viser at i andre halvår 2022 var prisene på elvarebiler i snitt lavere enn snittpris for fossile varebiler, og i tillegg er de billigere i drift. Dette viser at det ikke lenger er behov for støtte fra Enova. Nå er det naturlig at den videre utviklingen drives frem i det kommersielle markedet basert på konkurranse, hjulpet frem av det nye kravet fra 1. januar om nullutslipp for offentlige anskaffelser, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova, i en pressemelding.

Enova lanserte støtten til elvarebil som en del av Nullutslippsfondet i 2019.

– Da støtteprogrammet åpnet i august 2019, lå salget av elvarebiler på seks prosent av nybilsalget. Høsten 2020 skjøt salget fart, og målt i antall er det en økning på 87 prosent sammenlignet med første kvartal i 2022. Per i dag har Enova gitt støtte til 31.000 elvarebiler. Om lag halvparten av disse er registrert og ute på vegene allerede, skriver Enova.

– Dette er svært gledelig og et synlig bevis på at bransjen velger nullutslipp. Enovas oppdrag har vært å bidra til at elvarebilen har fått fotfeste i markedet. Nå ser vi en høy markedsandel, en kraftig økning i antall bilmodeller og at gjennomsnittsprisen for elvarebiler ligger lavere en konvensjonelle varebiler. Elvarebilen er med andre ord blitt et lønnsomt valg, sier Skjærvik.

Totalt for årene 2019 – 2023 har Enova fordelt om lag 750 millioner kroner til elvarebiler i 287 kommuner.

Samtidig som støtten til kjøp av elvarebil faller bort, varsler Enova at de vil gjøre det samme for biogasskjøretøy. Fra 1. juni i år støtter ikke Enova lenger kjøp av biogasskjøretøy. Enova vil nå prioritere områder hvor man kan forvente en større teknologiutvikling.

Klimaeaten i Oslo kommune mener det er for tidlig å kutte støtten til elvarebiler og biogasskjøretøy.

– Det er fortsatt behov for økonomiske virkemidler for å få flere elektriske varebiler på veiene. Da hjelper det ikke at Enova nå fjerner støtten til kjøp av nye elvarebiler og biogasskjøretøy, skriver Klimaeaten i en pressemelding.

Heidi Sørensen. Foto: Svein Jørgen Johansen/UKE
Heidi Sørensen. Foto: Svein Jørgen Johansen/UKE

– Det er sannsynlig at avslutningen av Enovas ordning vil føre til at andelen på sikt synker. Det vil derfor være vanskelig å nå målet i NTP om at alle nye lette varebiler skal være utslippsfrie fra 2025, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten, i meldingen.

– Enova-støtten er viktig for bedriftene som fortsatt opplever utfordringer med å gå over til elektriske biler. Besparelsen som bedriftene har fått som følge av støtten fra Enova har hittil veid opp for de andre ulempene, legger Sørensen til.