Ole-Petter Thunes, administrende direktør i Rambøll Norge, går over i ny rolle i selskapet etter 13 år. Foto: Rambøll
Ole-Petter Thunes, administrende direktør i Rambøll Norge, går over i ny rolle i selskapet etter 13 år. Foto: Rambøll

Ole-Petter Thunes slutter som administrerende direktør i Rambøll Norge

Ole-Petter Thunes har, etter å ha vært administrerende direktør siden 2010, bestemt seg for å gå over i en rolle som prosjektdirektør i samme selskap.

I en pressemelding fra Rambøll Norge heter det at Thunes vil fortsette som leder for selskapet fram til etterfølgeren hans er på plass.

Styreleder Peter Heymann Andersen sier i pressemeldingen at Ole-Petter Thunes, som en del av Rambøll-konsernets ledergruppe, har vært et konstruktivt medlem og en verdsatt kollega kjent for engasjement og klare synspunkter.

– Jeg vil takke Ole-Petter for den jobben som er gjort og det gode samarbeidet, samtidig som jeg er glad for at hans kompetanse, erfaring og genuine interesse for kundene blir i selskapet, sier han.

– Det har vært givende og spennende for meg å lede Rambøll Norge i den endringen vi har vært gjennom, sier Ole-Petter Thunes i meldingen.

Han sier videre at han blir motivert av at selskapet, sammen med kundene, har satt bærekraftig endring på dagsorden i byggenæringen. Ifølge pressemeldingen var Rambøll første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift – Næringslivets klimaledere.

I sin nye stilling vil Thunes ha fokus på nøkkelkunder, salg og ledelse av store prosjekter.

– Jeg gleder meg til å kunne bruke enda mer tid på kunder, og ikke minst store og spennende prosjekter, sier han.