Bildet ble tatt i mars da nye Drammen sykehus fortsatt var i byggefasen. Foto: Helse Sør-Øst/byggekamera.no
Bildet ble tatt i mars da nye Drammen sykehus fortsatt var i byggefasen. Foto: Helse Sør-Øst/byggekamera.no

Rambøll frifunnet i saken om prosjekteringen av nye Drammen sykehus

Helse Sør-Øst RHF hevdet at det forelå prosjekteringsfeil ved Rambølls arbeid, som skyldes grov uaktsomhet fra Rambølls side. Nå er dommen klar.