Illustrasjon av området Brynsbakken. Illustrasjon: Bane Nor
Illustrasjon av området Brynsbakken. Illustrasjon: Bane Nor

Rambøll og Bane Nor signerte for utvidelse av jernbanekapasiteten i Oslo

Rambøll skal hjelpe Bane Nor med å planlegge for økt kapasitet i togtrafikken nord for hovedstaden.

Det skriver Bane Nor i en pressemelding på sine nettsider onsdag.

Mandag inngikk Bane Nor en avtale med Rambøll om prosjektering av teknisk detaljplan og utarbeiding av reguleringsplan for Brynsbakken i Oslo. Her går hovedforbindelsen på jernbanen fra Oslo S og nordover, fra Gamlebyen i retning Bryn. Her går Gardermobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen til Eidsvoll.

Bane Nor beskriver Brynsbakken-området som en flaskehals for togtrafikken, der persontog og godstog kjører i kø inn og ut fra Oslo S.

– Vi er godt fornøyde med å få med oss Rambøll i dette arbeidet. De har lang erfaring med slike prosjekter og vil løse oppdraget på en god måte, sier Martin Hove, fungerende prosjektdirektør i Bane Nor.

Arbeidet i Brynsbakken skal bidra til en kapasitetsøkning som gir oss minst åtte tog ekstra i timen. Det betyr, ifølge Bane Nor, at 5.000 flere kan reise til og fra Oslo S, og at lokaltogene L1 og L2 vil kunne gå hvert tiende minutt.

Prosjektet har møtt mye lokal motstand, blant annet fordi den verneverdige trehusbebyggelsen Hylla mellom Vålerenga kirke og Kværnerdalen må rives for å realisere utbyggingen.

Oppdraget med å utarbeide en reguleringsplan for Brynsbakken vil pågå fram til 2025.

– I Rambøll ser vi frem til å jobbe sammen med Bane NOR for å lage gode løsninger for prosjektet. Effekten av et vellykket prosjekt har stor betydning for en bærekraftig utvikling av hele Østlandsregionen og er helt i tråd med vår strategiske satsing innen dette området, sier Ørjan Lydersen, regiondirektør for jernbane i Rambøll, i pressemeldingen.