<p>OBOS Boligkonferanse 2015. Foto: Sindre Sverdrup Strand</p>Raymond Johansen (AP) under OBOS Boligkonferanse 2015. Foto: Sindre Sverdrup StrandStian Berger Røsland (H) under OBOS Boligkonferanse 2015. Foto: Sindre Sverdrup StrandOBOS Boligkonferanse 2015. Foto: Sindre Sverdrup StrandPåtroppende konsernsjef Daniel Siraj under OBOS Boligkonferanse 2015. Foto: Sindre Sverdrup StrandOBOS Boligkonferanse 2015. Foto: Sindre Sverdrup StrandOBOS Boligkonferanse 2015. Foto: Sindre Sverdrup StrandOBOS Boligkonferanse 2015. Foto: Sindre Sverdrup StrandOBOS Boligkonferanse 2015. Foto: Sindre Sverdrup StrandOBOS Boligkonferanse 2015. Foto: Sindre Sverdrup StrandOBOS Boligkonferanse 2015. Foto: Sindre Sverdrup StrandOBOS Boligkonferanse 2015. Foto: Sindre Sverdrup StrandOBOS Boligkonferanse 2015. Foto: Sindre Sverdrup StrandOBOS vil være en vaktbikkje i boligpolitikken, lover Daniel Siraj. Foto: Sindre Sverdrup Strand

OBOS Boligkonferanse: Dette er boligløftene før hovedstadsvalget

Sittende byrådsleder Stian Berger Røsland fra Høyre og Arbeiderpartiets kandidat Raymond Johansen er enige om at det må bygges i Oslo, men er uenige i hva som må til.

Oslo-byrådsleder Stian Berger Røsland fra Høyre og Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Raymond Johansen møttes torsdag til boligpolitisk duell under OBOS Boligkonferanse i Bjørvika-operaen.

Konferansen, som ble åpnet av OBOS-konsernsjef Martin Mæland og konferansier for dagen, Anne Lindmo, hadde i år tema «Fra plan til handling», og de to Oslo-politikerne ble utfordret på hva slags handling de mener må til for å løfte boligbyggingen og senke boligprisene i hovedstaden.

14. september går Norge til urnene i kommunevalget, og boligpolitikken har vært et hett tema i Oslo-valgkampen.

Byggeindustrien kunne tidligere skrive om at Arbeiderpartiet, OBOS og Selvaag Bolig mente at Høyre opererer med kunstig høyt tall på antall ferdigregulerte tomter i Oslo. Mens Høyre skal ha sagt at hovedstaden har over 20.000 ferdigregulerte tomter, tyder tall fra OBOS og Selvaag på at tallet er nærmere 12.770.

Kollektivsatsing

Uansett er både Stian Berger Røsland (H) og Raymond Johansen (Ap) enige om at det må bygges mer og det må bygges smartere i Oslo.

Høyre har stadfestet i sitt valgprogram denne høsten at de vil bidra til et grønnere Oslo, blant annet ved å bygge ny T-bane til Fornebu og Akershus universitetssykehus, ny T-banetunell, nye stasjoner i indre by og nytt signalanlegg til T-banen.

Under konferansen kunne også Stian Berger Røsland love et byråd som bidrar til fortetting rundt kollektivknutepunktene og et byråd som vil jobbe hardt med byggesaksbehandlingen.

– Boligpolitikk må også handle om mer enn høyde og bredde på enkelthus, påpekte Røsland.

Åtte løfter

Byrådslederens utfordrer fra Arbeiderpartiet, Raymond Johansen, kunne trekke frem åtte punkter som Arbeiderpartiet vil satse på, skulle Johansen bli valgt inn som ny byrådsleder denne høsten.

  1. Regulere flere tomter (Vil doble antallet fra dagens nivå på under 13.000)
  2. Tilpasse flere store områder for boligutvikling og tilhørende infrastruktur
  3. Få ned saksbehandlingstiden i kommunen
  4. Fortette rundt kollektivknutepunktene
  5. Få flere reguleringsområder
  6. Bygge ny T-banetunnel
  7. Bygge flere studentboliger
  8. Bygge smartere og grønnere

100.000 boliger

– Vårt prosjekt er å skape en miljøvennlig, moderne og inkluderende by. Dette kan vi ikke overlate til markedet alene, påpekte Johansen for forsamlingen på OBOS-konferansen.

– Vi må bygge i hele Oslo, og vi må bygge for alle, hvis vi skal kunne legge til rette for den befolkningsveksten vi nå ser. Det første vi vil gjøre hvis jeg blir byrådsleder, er å følge opp de åtte punktene våre på boligpolitikken, lovte Johansen.

Byrådskandidaten vil regulere for bygging av 100.000 nye Oslo-boliger frem til 2050 for å ta igjen boligetterslepet i hovedstaden. Akkurat dette tallet er sittende byrådsleder grovt uenig med.

– Vi kan ikke vite hva vi trenger i 2045. Byutvikling er fullt av kryssende og motstridende hensyn, og det er ikke så enkelt som å si 100.000 boliger, påpekte Stian Berger Røsland i debatten mellom de to Oslo-politikerne.

– Trenger Handling

Påtroppende konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, tok scenen etter Røsland og Johansen.

OBOS vil være en vaktbikkje i boligpolitikken, lover Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Siraj påpekte at dagens situasjon i Oslo ikke er holdbar for å snu trenden med økende boligunderskudd og høye priser.

– Det må reguleres mer enn det bygges. Det er det som har fungert i andre byer, slo han fast, og viser til at det i dag reguleres for bygging av færre boliger enn det som er bygd eller er under bygging i løpet av året.

Siraj trakk også frem konferansetemaet som sitt viktigste ønske til hvem det nå blir som vinner den politiske makten i Oslo.

– Vi trenger et styringsdyktig flertall og gjennomføringskraft i bystyret. Denne perioden vil handle om hvem det er som makter å gå fra plan til handling. Vi i OBOS kommer til å følge med, og være en vaktbikkje i boligpolitikken, lovte Siraj.