– Vi ser at forskjellen mellom partiene er mindre nå enn da OBOS gjennomførte samme undersøkelse for perioden mellom kommunevalget i 2007 og 2011, men partiene på venstresiden ennå henger et stykke etter, sier Daniel K. Siraj, visekonsernsjef i OBOS.

OBOS:  Høyre, KrF og Venstre har stemt for flest boliger i Oslo

 I løpet av fireårsperioden siden forrige valg har bystyret i Oslo sagt ja til å bygge 8.800 nye boliger. - Høyre, KrF og Venstre har vært de største pådriverne for boligbyggingen.

Det skriver OBOS i en melding.
– Vi ser at forskjellen mellom partiene er mindre nå enn da OBOS gjennomførte samme undersøkelse for perioden mellom kommunevalget i 2007 og 2011, men partiene på venstresiden ennå henger et stykke etter, sier Daniel K. Siraj, visekonsernsjef i OBOS.

Hvis partiene på venstresiden hadde fått bestemme ville det blitt bygget færre boliger i denne perioden, viser tall fra OBOS. FrP sa nylig nei til å bygge 1500 studentboliger, og falt derfor på statistikken.

Likevel viser tallene at boligbygging er høyere prioritert av alle partier i denne perioden enn den forrige.

Reguleres fremdeles for lite

I kommuneplanen for Oslo anslås det at byen trenger en kraftig økning i boligbyggingen fram mot 2030. Dette for å møte befolkningsveksten og det sterkt økende boligbehovet i byen. De siste fire årene har politikerne kun fått 2 800 boliger til regulering i snitt per år. Dette er også lavere enn byggetakten i samme tidsrom.

Politikerne overstyrer fagetaten

OBOS sin undersøkelse viser at Plan- og bygningsetaten fremmer alternative planforslag i cirka 30 prosent av alle plansakene.

– Vi er glad for at politikerne har valgt å overstyre etaten i to tredjedeler av disse sakene. Uten en slik overstyring ville det blitt bygd vesentlig færre boliger i Oslo, sier Siraj.

I dag, torsdag 20. august holder Daniel K. Siraj foredrag om hvordan han mener høstens lokalvalg vil påvirke boligbyggingen de neste fire årene. Foredraget holdes under OBOS Boligkonferanse 2015.