HMS- og KS-direktør Kirsten Skaare og internadvokat Martin Holst-Olsen i NRC Norge.

NRC-underentreprenør utnyttet sine ansatte: - Ikke alltid det billigste er det beste

I begynnelsen av 2018 vant NRC Group kontrakten for å bygge ny trikkebase for Sporveien i Oslo, men blant de mer enn 120 firmaene på prosjektet hadde også noen skurker sneket seg med.

Kontrakten for å bygge ut ny trikkebase på Holtet i Oslo for Sporveien hadde en verdi på rundt 400 millioner kroner, og var ved signering i begynnelsen av 2018 den største kontrakten noensinne tildelt NRC Norge.

Trikkebasen ferdigstilles i løpet av februar i år.

Med seg på prosjektet fikk infrastrukturutbyggeren mer enn 120 leverandører, side- og underentreprenører. En av disse, skulle det vise seg, underbetalte sine ansatte og hadde dem boende i firmaeierens kjeller for skyhøy husleie, blant annet. Det aktuelle firmaet hadde levert det laveste tilbudet.

– Dette tilbudet ble langt fra det billigste – dette har kostet oss, uttaler HMS- og KS-direktør Kirsten Skaare i NRC Norge i Fair Play Bygg Oslo og omegns første årsrapport, som ble sluppet torsdag denne uken.

Skaare og NRC-advokat Martin Holst-Olsen delte sine erfaringer med kriminelle aktører i bransjen under lanseringen av rapporten.

Kastet ut

På eget initiativ har NRC benyttet kontrollsystemet HMSREG for å ha oversikt over aktørene på prosjektet. På toppen av det har de også gjennomført egne lønnskontroller, og oppdaget på et tidspunkt lønnsavvik hos den aktuelle underentreprenøren.

– Vi ba om at det skulle rettes opp, og det ble det, forteller Holst-Olsen.

Selv om forholdene hos underentreprenøren nå så riktige ut, fikk Lars Mamen og Fair Play Bygg Oslo og omegn tips om uverdige og ulovlige forhold bak fasaden. Fair Play tok kontakt med byggherre Sporveien, som tok saken videre til NRC.

NRC Norge tok opp saken med Fair Play, og kastet underentreprenøren ut av prosjektet. Av alle 225 konkrete tips fra Fair Play Bygg Oslo og omegn i 2019, endte tolv prosent, totalt 28 bedrifter, med å gå konkurs etter at driften deres ble undersøkt. NRCs underentreprenør på Holtet er en av disse.

– Det er flere spørsmål i tilknytning til denne saken, men det vi har fokusert på, er manglende lønnsutbetaling og solidaransvaret, sier Holst-Olsen.

Konstruktivt samarbeid

Selv om underentreprenøren rettet opp timebetalingen etter pålegg fra NRC tidligere i prosjektet, har arbeiderne i realiteten vært nødt til å jobbe lengre timer enn de har fått betalt for. I samarbeid med den juridiske avdelingen i LO har NRC i etterkant jobbet med å dokumentere og betale for det uregistrerte arbeidet.

– Det var aldri noe tvil om at vi skulle stå ved det solidaransvaret. NRC Group skal være en seriøs aktør, som de fleste norske entreprenører av en viss størrelse, så det var veldig viktig for oss å håndtere dette. Vi har opplevd samarbeidet med Fair Play og LO som konstruktivt og godt. Det er veldig vanskelig å ha oversikt over alle entreprenørene vi har under oss, og noen ganger får vi ikke hentet ut informasjon på grunn av pågående etterforskning eller lignende. Da er Fair Play en veldig fin samarbeidspartner for å se om det finnes varsler på disse entreprenørene, summerer HMS- og KS-direktør Kirsten Skaare.