Fred Sherling har erfaring fra politiet og ledet inntil nylig A-krimsatsingen i Rogaland. Nå er han leder av Fairplay bygg Rogaland. Foto: Fairplay bygg Rogaland

Siden oktober har han sendt nærmere 30 krim-tips til myndighetene

Tidligere politimann og A-krim-sjef Fred Sherling (58) leder Fairplay bygg Rogaland. Etter kort tid er en rekke tips om ulovligheter i byggebransjen sendt til myndighetene.

Arbeidstakernes- og arbeidsgivernes organisasjoner spleiser nå på å vokte byggebransjen mot snusk i Rogaland.

Lederen for satsingen, Fred Sherling, kommer rett fra fem år i lederjobben hos A-krimsenteret i samme fylke.

Han har ledet Fairplay bygg Rogaland siden oktober i år. Omtrent 60 tips og henvendelser om mulig snusk er kanskje bare toppen av isfjellet, får vi vite.

– 27 tips er til nå gode nok til å bli sendt til A-krimsenteret og andre etater for videre undersøkelser. Jeg har kvalitetssikret tipsene, for det er viktig å ikke rope ulv for mange ganger. Tipsene vi går videre med må være gode så ikke hvem som helst beskyldes for kriminalitet i byggebransjen, sier en offensiv Fred Sherling til Byggeindustrien.

Ulike tips

Mengden tips er svært forskjellig, får vi vite. Han tilegnet seg også mye erfaring i kampen mot kriminalitet i byggebransjen som politimann.

– På de fem årene jeg ledet A-krimsenteret fikk vi ikke så mange tips som Fairplay bygg har fått på to måneder. Forskjellene skylles sannsynligvis at barrieren for å kontakte myndighetene er høyere.

Bedriftsledere og arbeidere er ikke helt sikre på hva som blir gjort med informasjon de gir myndighetene, forteller Sherling.

– Særlig flere fagforeninger melder nå at ingenting skjer med informasjonen de gir myndighetene. Terskelen synes å være lavere for å gi informasjon til meg når jeg jobber for begge partene i arbeidslivet.

Etterretning

Sherling har sin bakgrunn fra etterretningen. Han forteller at det har vært moro, men også utfordrende, å lede et arbeid med a-krim som består av Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten og kemneren.

– Forskjellig regelverk, taushetsplikt, forskjellig kultur og egen etats prioriteringer. A-krim har en utfordrende måte å jobbe på, mener han. 

Taushetsplikt begrenser mulighetene for utveksling av informasjon mellom etatene. Men samtidig har A-krimsenteret flere sanksjoner mot kriminelle i byggebransjen.

Fairplay bygg har større spillerom samt friere og bedre dialog, mener eks-politimannen. Han sammenligner satsingen han leder med Fairplay bygg i Oslo, og Byggebransjens uropatrulje i Trondheim, som har holdt på i flere år allerede.

Forebygger

Sherling bruker flere typer medier for å informere hva de som kjøper byggtjenester bør gjøre.

– Jeg møter også byggevarehandelen. Jeg kaller butikkene for vannhull, for også de kriminelle må dit for å handle byggevarer. Klarer vi å gjøre en forhandler oppmerksom på hva de skal se etter for å hindre at kriminelle aktører handler, tetter vi et hull, forteller han.

– Ofte prøver det offentlige å spare mest mulig når håndverkere engasjeres. Også da er det fare for at useriøse slipper til, sier han som forebygger gjennom møter med offentlige etater.

– Menneskehandel

Næringsforeningens ressursgruppe for håndverkere (arbeidsgivere) ledes av Rasmus Pollestad.

De står bak opprettingen av Fairplay bygg Rogaland sammen med LO.

– Forberedelsene med Fairplay startet for cirka fire år siden. Vi har flere bidragsytere blant håndverkernes laug, lokale bedrifter, og elektrikerbedriftene. Kommunen og fylkeskommunen bidrar også med penger i tre år, sier Rasmus Pollestad fornøyd.

– Vi har et hav av eksempler med a-krim. I de verste tilfellene er det menneskehandel, i tillegg til ulovlig byggearbeid. Folk må være forsiktige med hvilke aktører de vil ha til å gjøre byggearbeid i hjemmene sine. Vi har etablert Fairplay bygg Rogaland for blant annet å få tilbake jobbene med å skifte vinduer, kledning og tak på private hus. Vi har tapt store penger på dette, sier han.

I vår podkast Byggeplassen har vi tatt opp arbeidsliviskriminalitet ved flere anledninger. Her kan du høre tre av episodene:

Byggebransjens mørkeste sider med gjestene Kadafi Zaman og Lars Mamen.


Arbeidslivskriminalitet med gjestene Anniken Hauglie og Morten Grongstad. 

Mafiamalerne med gjestene Einar Haakaas og Jonas Bals.