Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). Foto: Sindre Sverdrup Strand

Omfattende arbeidslivskriminalitet i Oslo: - Blir personlig opprørt

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i Oslo kommune mener flere burde stille samme bestillerkrav som kommunen, men vedgår at byggenæringen har store utfordringer med kriminalitet, ikke minst i Oslo.

Fair Play Oslo og omegns første årsrapport ble torsdag lagt frem under den nystiftede organisasjonens første årskonferanse. Rapporten kunne fortelle om totalt 229 varsler om lovbrudd på byggeplasser i og rundt hovedstaden.

Den rapporterte kriminaliteten dreier seg om svart arbeid og sosial dumping, HMS-avvik, svindel og hvitvasking, ulovlig lav eller uteblitt lønn, mangelfull og ulovlig innkvartering, trygde- og identitetssvindel, ulovlig bygging, ulovlig arbeidsformidling, ulik behandling av innleide, stråmannsfirmaer og payback, mobbing og vold, menneskehandel og straff for fagorganisering.

– Vi visste det var mye elendighet, og jeg har sett mye også som regionalt verneombud, men bildet er verre enn vi trodde, sier Fair Play Oslo og omegn-prosjektleder Lars Mamen til Byggeindustrien.

‒ Bør bli standard

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i Oslo kommune mener situasjonen med kriminalitet i byggenæringen er uholdbar, og ber flere aktører om å stille strengere krav for å gjøre det vanskeligere for de kriminelle.

‒ Det er store utfordringer i bransjen, men samtidig er vi veldig fornøyde med arbeidet vi har gjort med Oslomodellen. Vi har et felles ansvar for å rydde opp, og jeg ser ingen grunn til at ikke andre skal gjøre det samme. Da tenker jeg både på offentlige bestillere og store næringsaktører, sier han.

‒ Men det som Lars Mamen og Fair Play Bygg har avdekket i denne rapporten, er jo nettopp fra Oslo og omegn. Hva tenker dere om det?

‒ Jeg synes det er ordentlig ille. Den gang jeg var student på 90-tallet var jeg med som rivegutt på noen prosjekter i Oslo, og da fikk vi lønnen rett i hånden, vi fikk ikke utdelt riktig verneutstyr, og vi ble satt til oppgaver som vi ikke egentlig var kvalifiserte til. Slikt er ikke greit, og jeg kjenner på at dette er noe som vi må rydde opp i. Mye har blitt bedre siden den gang, og med Oslomodellen får vi tatt tak i dette på kommunens byggeplasser. Jeg blir personlig opprørt når jeg hører om hvordan det fortsatt er i dag i deler av bransjen. Byrådet har store planer for Oslo, og skal bygge nye T-banetunneler og bygge om sentrum. Da er det utrolig viktig for oss at jobben gjøres skikkelig med gode arbeidsvilkår, sier han.

I fjor høst satte kommunen opp mangespråklige plakater på alle sine byggeplasser med informasjon om arbeidstakernes rettigheter og arbeidsgivernes plikter som definert av Oslomodellen.

Kommunens bestillermodell, som er inspirert av Telemarksmodellen, krever blant annet allmenngjort tarifflønn, bruk av fast ansatte, krav om ti prosent lærlingegrad, 50 prosent fagarbeidere og kun ett ledd i underleverandørkjeden, HMS-kort fra dag én og forbud mot kontantbetaling.

‒ Jeg synes dette bør bli standard for alle byggherrer, sier Wilhelmsen.

‒ Skurkene skal tas

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet understreker at alle har et ansvar for å stoppe de kriminelle i arbeidslivet.

‒ Regjeringen har en klar politikk på at disse skurkene skal tas, og dette er ikke noe vi bare kan regulere; dette er en jobb for politi og påtalemyndigheter sammen med alle kontroll- og tilsynsetatene, sier Einan til Byggeindustrien.

Statssekretæren forteller at kontrolletatene nå rapporterer om en utflating av utviklingen i norsk arbeidslivskriminalitet. Etter flere år med økende kriminalitet i arbeidslivet, ser økningen ut til å ha stanset.

‒ Men kriminaliteten har ikke gått ned ennå. Den skader enkeltmennesker, den skader bedrifter, den stjeler fra fellesskapet, den ødelegger liv og familier, undergraver næringen og hele velferdsstaten. Vi må stå opp mot dette, sier Einan.

Statssekretæren mener arbeidet som har blitt gjort av partene i arbeidslivet som Uropatruljen og Fair Play Bygg, sammen med opprettelsen av Norges syv A-krimsentre de siste årene har mye av takken for at økningen i kriminell aktivitet har flatet ut.

‒ Vi må bruke alle de styrker og verktøy vi har for å ta de kriminelle aktørene, men her finnes det ingen quick-fix. Det er mange som anmeldes og mange som tas, og vi er et godt stykke på vei. Det er tverrpolitisk enighet om dette, men det er viktig at alle lovbrudd meldes inn. Politiet kan ikke avdekke alt selv, vi er helt avhengige av alle gode krefter, påpeker Einan.

Etterlyser bedre kontroll

Nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad (til venstre) og Næringspolitisk direktør i BNL Jørgen Leegaard.

Næringspolitisk direktør i BNL Jørgen Leegaard og nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad delte også sine betraktninger da Fair Play Bygg Oslo og omegn la frem årsrapporten torsdag. Leegaard understreker at partene i arbeidslivet i samarbeid har fått frem en rekke tiltak for å begrense arbeidslivskriminaliteten.

Tiltakene omfatter blant annet omforente seriøsitetsbestemmelser, seriøs innleie, og minst 80 prosent stillinger.

BNL tror at disse tiltakene i tillegg til sanntidsinformasjon som gjør det enklere å kontrollere er med å begrense handlingsrommet til kriminelle.

– Det er samtidig viktig at etatene for tilført tilstrekkelige ressurser slik at de kan følge opp tips fra Fair Play og andre om pågående kriminalitet. BNL ber også regjeringen om å styrke kontroll og tilsynsarbeidet i Osloregionen for å få bukt med problemene i området. For å bekjempe arbeidslivskriminalitet er vi avhengig av et godt samarbeid mellom partene både nasjonalt og lokalt, og med myndighetene, sier Leegaard.