Administrerende direktør Jan Gunnar Madsen i Norske Murmestres Landsforening, hadde blant andre med seg NHO-sjef Kristin Skogen Lund under stiftelsen av Norsk Murforum.

Norsk Murforum stiftet

Onsdag formiddag ble Norsk Murforum stiftet – en felles arena for alle aktører i murbransjen.

 – Formålet er å gjennomføre aktiviteter som fremmer murbransjen og murfaget til felles beste for alle aktører i vår bransje og i samfunnet, samt få et tettere samarbeid mellom leverandører og utførende, sa administrerende direktør Jan Gunnar Madsen i Norsk Murmestres Landsforening under stiftelsesmøtet.

– Gledelig

Norsk Murforum skal bidra til å styrke mur som byggeløsning ved å gi større synlighet av gode murbygg, øke bruken av bærekraftige fasader og murte løsninger, øke anerkjennelsen av mur som byggeløsning, og skape høyere nytteverdi for bransjen ved å samkjøre aktiviteter.

– Norske Murmestres Landsforening mener det er av stor viktighet at bransjen samler seg om felles aktiviteter, og det er svært gledelig at leverandørene også deler denne oppfatningen, uttalte Madsen.

– Bærekraftige murløsninger

Norsk Murforum skal utnytte allerede etablerte aktiviteter, styrke samarbeidet og inkludere alle aktører.

– Ved å samle murbransjens fellesaktiviteter, samt utvikle og gjennomføre aktiviteter, er målet økt bruk av bærekraftige murløsninger, uttalte Madsen.

Murverksprisen

Noen av oppgavene vil være å synliggjøre forbildeprosjekter, samt å fremme god murarkitektur gjennom utdeling av Murverksprisen. Norsk Murforum vil også avholde seminarer for arkitekter og andre beslutningstakere.

– Videre er det viktig å fremme murundervisning på universiteter og høyskoler, å arbeide for økt rekruttering til murfaget blant unge ved utdanningsvalg, samt etterutdanning av svenner, mestre og ingeniører, sier Madsen.

Til stede på stiftelsesmøtet var også administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO, og administrerende direktør Øyvind Skarholt i Byggevareindustrien. NHO-sjefen ga honnør til stiftelsen, og kom blant annet inn på omdømmeutfordringene murbransjen har.