Industrien slipper fortsatt ut mye overskuddsvarme. Her fra Herøya industripark i Telemark. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Industrien slipper fortsatt ut mye overskuddsvarme. Her fra Herøya industripark i Telemark. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Norsk industri fyrer fortsatt for kråkene

Skyhøye strømpriser til tross – industrien slipper fortsatt ut store mengder overskuddsvarme. Energien kommer imidlertid ikke bare fra strøm.

Sintef Energi har regnet ut at energisektoren slipper ut hele 20 terawattimer (TWh) energi, noe som tilsvarer 10 prosent av vår totale energibruk, skriver Teknisk Ukeblad.

Sintef Energi understreker at det viktigste grepet for å løse energikrisen er å redusere forbruket.

– De kilowattimene du ikke trenger å produsere, er de viktigste. Det må gå parallelt med å produsere mer fornybar energi, sier sjefforsker Petter Nekså ved Sintef Energi.

Strømproduksjonen i et normalår svinger rundt 155 TWh, mens forbruket ligger omkring 135–140 TWh. Av dette bruker industrien noe over 40 prosent. Bildet endrer seg om vi ser på total energibruk. Den ligger mye høyere – 236 TWh i 2020. Da er industriens andel økt til mer enn 70 prosent.

Sintef peker på at denne overskuddsvarmen rett og slett går ut i lufta.

– Enten du produserer pizza eller aluminium så ender opp mot halvparten som tapsvarme. Dette er overskuddsenergi som kan utnyttes til oppvarming eller til og med kjøling. Det er ofte lettere å utnytte overskuddsvarmen enn å få til en forbedring av industriprosessene. Det siste er dyrt, og ofte også forbundet med bedriftshemmeligheter, sier Nekså.