Illustrasjonsfoto.

Nå er stillingen som anskaffelsesleder på Follobanen lyst ut

Bane NOR ser etter en person med bakgrunn fra store komplekse byggeprosjekter, og vurderer jernbaneerfaring som en fordel når de skal ansette kontrakts- og anskaffelsesleder på Follobanen.

Bane NOR varslet for to uker siden endringer i bruk av innleide konsulenter som kontrakts- og anskaffelsesledere etter problemene på Follobanen.

Fra nå av skal personer i disse stillingene være fast ansatt.

For noen dager siden lyste Bane NOR ut stillingen som anskaffelsesleder på Norges største samferdselsprosjekt, og søknadsfristen er satt til 7. desember.

– Dette er stillinger med et betydelig ansvar, varigheten er over lang tid og vi ser at det er en klar fordel at det er en fast ansatt i Bane NOR som sitter med det ansvaret. I tillegg har utbyggingsdivisjonen omorganisert noe, slik at kontraktsledere nå er del av staben i utbygging. De har ikke lenger prosjektdirektør som sin personalleder, noe som er gjort for å sikre mer enhetlig håndtering av kontrakter, sa pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR til Byggeindustrien da innleieopprydningen ble kjent for to uker siden.

– Erfaring fra jernbaneprosjekter en fordel

Ifølge stillingsannonsen som blant annet ligger ute hos Teknisk Ukeblad og på Finn.no, ser Follobaneprosjektet etter en person som har høyere utdanning og erfaring som leder i større, komplekse og tverrfaglige byggeprosjekter fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen.

– Erfaring fra byggherreorganisasjon vil vurderes som en fordel. Erfaring fra megaprosjekter vil vurderes som en fordel, heter det i stillingsannonsen.

Vedkommende skal også ha erfaring som leder fra ulike prosjektgjennomførings- og kontraktsmodeller, inkludert totalentrepriser og utførelsesentrepriser (NTK og NS-standarder).

Erfaring fra jernbaneprosjekter, erfaring med utenlandske leverandører blir også trukket frem som en fordel.

Innleieproblemer og tvangsoppløsning

Bakgrunnen for at Bane NOR har valgt å gå bort fra innleide konsulenter som kontrakts- og anskaffelsesledere, er blant annet problemene som har oppstått i kjølvannet av regnskapsrotet i selskapet til dagens anskaffelsesleder Jan Vormeland.

Fredag den 21. september ble Jan Vormelands selskap Médiateur ved kjennelse i Asker og Bærum tingrett besluttet tvangsoppløst.

Bakgrunnen for tvangsoppløsningen var at Vormeland ikke hadde levert regnskaper for 2016. Det har senere kommet fram at også 2017-regnskapet manglet og 2015-regnskapet var forsinket.

Jan Vormeland har helt siden selskapet hans Médiateur AS ble etablert i 2012 jobbet på oppdrag for Bane NOR og Follobanen - først som kontraktsmedarbeider, deretter som anskaffelsesleder fra sommeren 2013.